Mladi iz Srbije na letnjoj školi u Albaniji

Mladi iz Srbije na letnjoj školi u Albaniji

U periodu od 26. do 31. jula 2015. godina, omladinska delegacija iz Republike Srbije je učestvovala na letnjoj školi „Intercultural dialogue in the digital era“ u Tirani, Albanija. Letnja škola u Tirani je prva u nizu aktivnosti predviđenih Memorandumom o saradnji u oblasti omladine koji su potpisale vlade R. Srbije i R. Albanije, a čiji je cilj povezivanje mladih ove dve države.

Kako Memorandum o saradnji predviđa razmenu mladih iz dve države, prva aktivnost je bila posvećena uspostavljanju dijaloga i održivih veza između mladih. Trideset i četvoro mladih iz Srbije i Albanije je tokom petodnevne škole diskutovalo o izazovima sa kojima se suočavaju mladi u njihovim državama. Učesnici su razgovarali o učešću mladih u procesima donošenja odluka, mogućnostima za poboljšanje njihovog položaja u društvu, suzbijanju stereotipa i predrasuda. Pored toga, učesnici su se sastali i sa donosiocima odluka u Tirani, i to sa gospođom Mirelom Kumbaro, ministarkom kulture i g. Bljendijem Kljosijem, ministrom za socijalna pitanja i mlade. Ministar Kljosi je tokom svog obraćanja istakao da je ova škola samo početak zajedničkih aktivnosti u sprovođenju saradnje na polju omladine, potpisane od strane albanske i srpske vlade u oktobru 2014. „Preko ovog sporazuma, vlade dveju zemalja teže stvaranju jedne sinergije, koja u jednom direktnom ili posrednom obliku podržava mlade, da zajednički dostignemo naše ciljeve, na svim poljima koje nas povezuju za poboljšanje ekonomskog i društvenog života. Jednu zdravu omladinu, obrazovanu, aktivnu, kulturnu, koja će doprineti razvoju evropskog konteksta, ne samo u Albaniji i Srbiji, već i u regionu“ - rekao je ministar Kljosi.

Beogradska otvorena škola od juna 2015. godine pruža stručnu i administrativnu podršku Grupi za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta, a u realizaciji aktivnosti na polju međunarodne saradnje u oblasti omladine i sporta. Letnja škola za mlade u Tirani je zajednički poduhvat Ministarstva omladine i sporta R. Srbije i Beogradske otvorene škole, sa strane R. Srbije i Ministarstva socijalnih pitanja i mladih i Nacionalnog omladinskog servisa, sa strane R. Albanije, a uz podršku Misija OEBS-a u Albaniji i Srbiji. 

31. Jul 2015.