C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
Broj 1, novembar 2003.
|
|
BOŠ 
|
|
 

 

Tema broja:
Srbija u e-voluciji

SADRŽAJ:

Uvodnik

Informaciono društvo i Srbija, Bane Anđelić

E-potencijali Srbije, Nikola Marković

Nove tehnologije i WSA
, Svetlana Jovičić

   

_____impresum______

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole

Masarikova 5/XII, Beograd

Gl. i odg. urednik
Nenad Golčevski

Urednik broja
Tanja Milovanović

Uredništvo:
Iva Nenić
Milina Petrović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

     
 
Tema 1. broja: SRBIJA U E-VOLUCIJI
 
     

INFORMACIONO DRUŠTVO I SRBIJA
Branislav Anđelić

vebmaster beograd.com
Biografija

 

Informaciono društvo: definicija, akcioni planovi, razvoj...........................................................
Promene u industriji.........................................................................................................
Srbija u informacionom društvu..........................................................................................
Srbija van informacionog društva - odgovorni, tj. krivci.............................................................

Nacionalna politika informacionog društva u Srbiji
(pdf)..........................................................
Deklaracija WSIS-a
(pdf).........
..........................................................................................
Akcioni plan WSIS-a
(pdf).........
.........................................................................................

 

Informaciono društvo nije tehnicko-tehnološka stvar, ono je razvojno ekonomska pojava. Sedamdesetih godina XX veka svetska ekonomija je pocela da se okrece ka proizvodnji usluga a ne proizvodnji stvari, a sredinom 80-ih akcenat je na proizvodnji znanja.

Ljudi su u svetu poceli pocetkom 90-ih godina ozbiljno da razmišljaju o tome. 2000-a godina je bila presudna za ustoličenje informacionog društva kao svetskog razvojnog procesa - kao novog oblika proizvodnje. Te godine su

Ujedinjene nacije, G-8 i Evropska Unija nezavisno i istovremeno došli do zakljucka da se svet nalazi na prelasku iz industrijskog u informaciono društvo i da je organizacija društva buducnost u toj ekonomiji znanja. >>>

 
E-POTENCIJALI SRBIJE
Nikola Marković
predsednik Društva za informatiku
Biografija

Kako je izgledao početak?.................................................................................................
Razvoj informacionog sistema grada Beograda....................................................................
Razvoj informacionog sistema Federacije............................................................................
E-potencijali Srbije...........................................................
................................................
Uspešne primene ICT (informaciono-komunikacionih tehnologija)
...........................................
Šta usporava procese informatizacije?
................................................................................
Vizija E-Srbije..................................................................................................................

 
 
Prve primene automatske obrade podataka (tako se to tada zvalo) počele su 1955. godine u Saveznom, Republičkom i Gradskom zavodu za statistiku. Tada je bilo jedva destak zemalja u svetu koje su počele da kompjuterizuju obradu statističkih podataka primenom "mehanonografskih uređaja" za obradu podataka na "bušenim karticama".Prvi registar stanovništva Beograda na sistemu bušenih kartica je uveden 1957. godine. Prvi domaći računar "CER 10" sa digitalnim komponentama je konstruisan i proizveden u Institutu "Mihailo Pupin" još 1961. godine. Vođa projektnog tima je bio prof. dr Tihomir Aleksić.
Tokom 60-ih imali smo dalji razvoj sopstvenog računara, domaći digitalni teleprinter, kućnu telefonsku centralu i niz drugih digitalnih uređaja. Započeo je i razvoj u oblasti robotike, proizvodnje višeslojnih štampanih ploča, elektronike za potrebe avio undustrije i u drugim oblastima. >>>
 
NOVE TEHNOLOGIJE I WSA (WORLD SUMMIT AWARDS)
Svetlana Jovičić
asistent na Univerzitetu umentnosti
Biografija
 
Nove tehnologije, entuzijazam i ideja...................................................................................
Nominovani projekti SCG za nagrade WSIS-a.......................................................................
     
 
Pitanje je čemu tehnologija, čemu sve to? Osnovno je imati ideju, šta želite da uradite, a onda to što postoji od tehnologije i znanja stavite u funkciju svojih htenja, a ne obrnuto. Mnogi sa kojima se susrećem i radim, ne samo u našoj zemlji, dobiju s vremena na vreme panične napade zbog shvatanja o napredovanju tehnološkog razvoja, i onda se trude da, uglavnom, preskupim i ambicioznim projektima, bez svesti o korisniku i stvarnim potrebama, sustignu tehnologiju. To je velika greška i zato mnoge inicijative propadaju i investitori gube interesovanje, jer rezultat često izostaje (nema korisnika, sadržaj nije koristan i zanimljiv i sl.).>>>
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija

www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830