C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 3, januar 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 
 

Tema broja:
Srbija u e-voluciji

SADRŽAJ:

Uvodnik

Informaciono društvo i Srbija, Bane Anđelić

E-potencijali Srbije, Nikola Marković


Nove tehnologije i WSA
, Svetlana Jovičić

   

_____impresum______

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Gl. i odg. urednik
Nenad Golčevski

Urednik broja
Tanja Milovanović

Uredništvo:
Iva Nenić
Milina Petrović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 
UVODNIK UREDNIKA BROJA
Tanja Milovanović
 

Početak ere u kojoj živimo, informacione ere, mnogi autori najčešće vezuju za 1989. godinu - vreme pada Berlinskog zida i pojave WWW. Njene određujuće i definišuće kategorije jesu informaciono-komunikacione tehnologije, ali ne njihova puka pojava, već upotreba u gotovo svim sferama ljudskog života i pre svega delanja. U tom smislu prva IKT - telegraf, prvi instrument kojim se informacija transformiše u elektronski oblik i prenosi na daljinu, ne označava njen početak; pre - njene najranije korene. Onda kada obrada informacije dobije centralno mesto u svim oblastima ljudskog delanja, tada zapravo i počinje informaciono doba, a društvo koje svoje radne dane uglavnom provodi u sakupljanju, klasifikaciji i skladištenju informacija, kao i njihovom neprekidnom ažuriranju, naziva se informaciono društvo. Informacija tako postaje osnovna i najvrednija sirovina. Takva privredna promena neminovno dovodi do ogromnih društvenih promena, što se nikako ne dešava prvi put.

Govoriti o pojavi koja je u samom nastajanju ili ranom razvoju teško je, što posebno komplikuje i pravljenje strateškog plana na najvišem nivou jednog društva - državnom. Na drugoj strani je pojedinac - te samo uočavanje i prihvatanje nove pojave od presudne je važnosti za njegov materijalni/finansijski opstanak.

U vreme kada je poljoprivreda bila osnovna delatnost, što veća površina zemlje činila bi vas materijalno spokojnijim. U industrijskom pak dobu poljoprivredu zamenjuje proizvodnja, te da biste postali imućni, morali ste da pokrenete kakav biznis, a širenje zemljišnog poseda ne bi vas dovelo do cilja (kada govorimo o bogaćenju). Za fabriku vam treba znatno manja površina. Potrebne su vam razne mašine, sirovina, radna snaga. A danas, u informacionom dobu, fabrike zapremaju manje prostora od jednog stana. Dovoljna vam je jedna soba i jedna mašina - kompjuter. Sve "sirovine" sada treba tražiti na www. Moderne fabrike su male, sa malo zaposlenih i ogrimnim prihodima. I baš kao što vam u industrijskom dobu uvećavanje zemljišnog poseda ne bi mnogo donelo, tako vam ni u informacionom društvu fabrike sa ogromnim mašinama ne bi mnogo značile. Klasična proizvodnja je dobrim delom zamenjena proizvodnjom ideja i (sa)znanja. Informacije na tržištu dobijaju najveću vrednost. Da biste ih dobili, morate platiti, i to ne jednom. Zato ne čudi zamena fabrika školama. Oblici proizvodnje, tj. uopšte ljudskog delanja uslovljeni su formom obrazovanja, ali i obratno, oni ujedno i uslovljavaju tu formu. Danas se doživotno učenje gotovo podrazumeva. Stvari se tako brzo menjaju, te dok se za četiri-pet godina završi neki fakultet, stečeno znanje je već zastarelo i često nepotrebno. Morate se neprekidno apgrejdovati i apdejtovati.

Sve vreme morate biti dobro obavešteni, a faustovski problem - potreba za sveopštim znanjem - zastareo je svođenjenjem te potrebe za znanjem i učenjem na što užu oblast mišljenja i delanja. U feudalnom dobu znanje i veštine roditelji su prenosili deci, u industrijskom dobu se znanje kupovalo na fakultetima ili sličnim obrazovnim institucijama od vrhunskih predavača, a danas se kupuje i van obrazovnih institucija i do njega više ne morate imati posrednika. Sami ste, odnosno niste, uz knjige i Internet.

Potreba ljudi za komunikacijom postoji oduvek, a tehnologije koje joj služe menjaju se s vremenom, zadovoljavajući i time paralelno stvarajući neprestano rastuće ljudske potrebe. Nove informaciono-komunikacione tehnologije danas su od slične važnosti za svako društvo baš kao što su nekada bili i pismo i štamparija. Svega pedesetak godina nakon nastanka Gutenbergove štamparije mi dobijamo prvu srpsku štampariju - 1497. Hoće li i IKT biti podjedanko kobne po društva kao i štamparija? Već na mapama iscrtavana pojava digitalnog jaza daje nedvosmislen odgovor. Brzina kojom se prihvataju neminovne promene u društvu uslovljava i status tog društva - digitalnom podelom dolazi do stvaranja nove podele i novog grupisanja zemalja u razvijene, one u razvoju i siromašne. Prethodni status zemlje, status u industrijskom dobu, važan je, ali ne i presudan. O tome gde je u čitavoj priči Srbija, kojom će brzinom i kada društvo u Srbiji postati informaciono i čime je to uslovljeno, kao i da li će Srbija isključena iz svih društvenih tokova u deceniji kada je IKT imao nagli razvoj u svetu iskoristiti mogućnost i možda sreću da jednim skokom nadoknadi nekoliko izgubljenih koraka unapred, pričalo se na ciklusu tribina E-volucija... sajber-prostor i njegovi stanovnici. Učesnici diskusije bili su:

 • Slobodan Marković, predsednik UO Centra za razvoj Interneta
 • Zorica Tomić, profesorka komunikologije na FPN i kulturologije na Filološkom fakultetu u Beogradu
 • Darko Dunjić, direktor marketinga EUneta
 • Branislav Anđelić, vlasnik i vebmaster Beograd.com, bivši direktor Zavoda za razvoj Interneta i informatike
 • Svetlana Jovičić, asistent na Univerzitetu umetnosti
 • Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije
 • Predrag Stanojević, asistent na Filološkom fakultetu, predavač na Internetu i studijama književnosti
 • Gojko Tešic, istoričar književnosti, istoričar i bibliograf
 • Vladimir Petrović, istoričar
 • Aleksandar Mitić, novinar Agencije Frans pres, predavač na Fakultetu političkih nauka
 • Marija Kujačić, Agencija za razvoj Interneta i informatike, odsek obrazovanja
 • Nataša Radović, coordinator projekta CePIT-a
 • Danijela Šćepanović
 • Jovan Čekić, umetnik, filozof, teoretičar umetnosti, likovni kritičar
 • Zoran Pantelić, umetnik, Kuda.org
 • Ivan Panović, asistent na Arabistici na Filološkom fakultetu
 • Smiljana Antonijević, asistent istraživač u Centru za studije Interneta Univerziteta u Minesoti
 • Dalibor Petrović, asistent na Katedri za sociologiju na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu
 • Darko Hinić, profesor psihologije u Drugoj kragujevačkoj gimnaziji


Odabrani transkripti ovog ciklusa javnih disksusija čine prva četiri broja časopisa.

 
   
   
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830