C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 10, 2005.
|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
JEZIK I INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Jezik i IKT - uvodnik urednika broja,
Tanja Milovanović

Uticaj informacionih tehnologija na srpski jezik,
Vlado Đukanović

Strukturisanje konverzacije u elektronskim ćaskaonicama,
Biljana Radić-Bojanić

Jezik u službi informacionih tehnologija i obratno,
Aleksandar Kavgić

Od rukopisa do interneta: kako su mediji uticali na engleski jezik,
Saskija Baumgardner, Kerolajn Kofman, Stefani Merer, Ketrin Pavic, Sara Stihelin

Prikaz knjige:
Jezik i internet, Dejvid Kristal

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Iva Nenić
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 

 

PRIKAZ KNJIGE "JEZIK I INTERNET" DEJVIDA KRISTALA

Knjiga "Jezik i internet" je prva knjiga o lingvističkim aspektima interneta koju je napisao jezički ekspert - Dejvid Kristal. Kako bi saznao "nešto više o ulozi jezika na internetu i uticaju interneta na jezik, a kako nije bilo ničeg napisanog ", rešio je da je da to sam uradi.

Otvaranje problematike onlajn jezika i njegovog definisanja postavlja prvi problem: da li on pripada pisanom ili govornom jeziku. S jedne strane onlajn jezik se može predstaviti pre kao pisani jezik: jezik na četovima, u imejlovima i sl. suviše je ograničen i usporen da bi se mogao poistovetiti sa govornim jezikom i njegova forma je pisana. S druge strane, veb strane i imejlovi su previše kratkotrajni i lako prepravljivi da bi se mogli poistovetiti sa pisanom reči. "Na kraju krajeva," piše Kristal "net-govor (eng. netspeak) više liči na pisani jezik koji je na neki način skrenuo na put govornog jezika nego govorni jezik koji je zapisan." Stoga on predlaže i uvodi pojam net govora kao posebne vrste interakcije - trećeg medijuma, koji razvija svoja sistematska pravila u skladu sa novim okolnostima.

Jezik na internetu je nestandardan, čak neozbiljan, tolerantan kada je reč o gramatičkim greškama i greškama u pisanju. Na opšte mišljenje da će on iskvariti jezik, "tehnicirati" ga, Kristal reaguje zauzimajući pozitivan stav: on je fasciniran raznovrsnošću i inovativnošću net-govora. "Net-govor je takav fenomen da će on promeniti način na koji u fundamentalnom smislu posmatramo jezik, jer je on lingvistička neobičnost - istinski novi medijum. Svidelo se to nama ili ne, ne možemo ga ignorisati."

U knjizi "Jezik i internet" Kristal posebnu pažnju posvećuje neologizmima proizašlim iz elektronske komunikacije: sajber-spejs, e-poslovanje..., zatim novom stilu gipke formalnosti u elektronskoj komunikaciji - novi znaci interpunkcije, struktura teksta, čestitke i sl., novoj vrsti grafičkih znakova - smajli ili emotikon (eng. emotions + icon = emoticon ), npr. :)

Sledeće teme obrađene su u posebnim poglavljima:

•  Karakteristike net-govora kao medijuma i način njegovog pozicioniranja

•  Jezik imejlova. Očito je da su sadržaji imejlova i struktura raznovrsni. Jezik u njima uslovljen je i vanlingvističkom situacijom - svrhom i recipijentom. U posebnom poglavlju Kristal razmatra da li je uopše moguće generalizovati jezik imejlova.

•  Jezik četova. Jezik u čet sobama je vrlo karakterističan i u nekom smislu unificiran onlajn jezički varijetet, sa brojnim pravilima. Ipak, i u ovom slučaju vanligvistički faktor - jednovremenost / sinhronizovano vreme, utiče na njegovu šarolikost. U ovom poglavlju posebno su opisani četovi koji se odvijaju u realnom vremenu - sinhrone grupe, i četovi s "vremenskom zadrškom" - asinhrone grupe.

•  Jezik virtualnog sveta
Na koji način se stvaraju i podržavaju izmišljeni identiteti u igricama i sl. - poigravanje sa tekstom i slikom.

•  Jezik i jezici na netu
Kristal u ovom poglavlju razmatra da li jezik veba ima neku doslednost, postojanost, neku vrstu sistematizovanosti, te da li je stoga odgovarajućim generalizacijama moguće izvoditi lingvističke zaključke o ovom jezičkom varijetetu. Zastupljenost jezika na vebu.

•  Budućnost jezika i jezikâ u elektronskom dobu

Dejvid Kristal je knjigu "Internet i jezik" napisao vrlo lakim i jednostavnim jezikom. Ipak, samom prirodom odabrane teme, knjiga je pre svega namenjena akademskoj zajednici i njena publika mora poznavati osnove lingvistike. Ona je od posebnog značaja za one koji se profesionalno ili iz hobija zanimaju za osobine jezika na netu.

 

 

 
 
   
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830