C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 

Broj 12, 2006.

|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
MUZIKA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Uvodnik urednice broja, Iva Nenić

Net-o-morphia: Muzika i Internet, Rastko Jakovljević

Tehnologija i zvuk: od digitalizacije muzike ka muzikalnosti digitalnog, Iva Nenić

Tehno kao paradigma popularne elektronske muzike - prilog teorijskom utemeljenju koncepta, Irina Maksimović

Šizohronija: vreme u digitalnom zvuku, Džon Pots

Prikaz CD izdanja:
The Virtuoso in the Computer Age (I) (CDCM Computer Music Series Vol. 10)

Katalog linkova

 

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Iva Nenić
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 


UVODNIK UREDNICE BROJA
Iva Nenić

 

Sprega zvuka i tehnologije tokom XX i na pragu XXI veka multiplikovala je muzičke mreže značenja , otvorivši prostor za nove žanrove i rekontekstualizaciju starih, i ujedno donevši mnoštvo pitanja i problema u vezi sa klasifikacijom, upotrebom i razumevanjem muzike. Odgovor na večito pitanje o prirodi muzike kao umetnosti i kulturne prakse danas nije jednostavno dati - stare kategorije se ponovo ispituju, svakodnevno nastaju novi fenomeni u rasponu od fuzija do eksperimentalnih formi, "definicije" potekle iz različitih kultura zvuka se nadmeću za prvenstvo u globalnim svetovima muzike. Digitalni audio uređaji, računari i Internet sudeluju u ovom procesu ne samo kao pasivni činioci, već u mnogim slučajevima kao integralne komponente stvaranja, izvođenja i predstavljanja muzike. Tumačenje muzike više nije ekskluzivni predmet specijalizovanih oblasti proučavanja poput etnomuzikologije, muzikologije ili teorije muzike, već više nego ikada iziskuje interdisciplinarnu saradnju u kojoj vodeću ulogu, pored pomenutih disciplina, imaju i teorija medija, studije kulture, semiotika i komunikologija. Široko koncipiran, njihov objekat proučavanja je muzika u sajber kulturi , pojam koji okuplja divergentne fenomene i na koji se projektuju brojne 'nasleđene' disciplinarne nedoumice.

Dvanaesti broj E-volucije zamišljen je kao pregled dominantnih tema i rasprava o muzici u kulturi tehnologije i digitalnog , polazeći od pretpostavke da je danas soundscape dobrim delom integrisan u tehnoscape , kao i da oblici ove integracije zahtevaju pre svega podrobnu klasifikaciju, a onda i teorijski dijalog. U tom smislu, autorski radovi prolaze kroz nekoliko ključnih tačaka savremenih studija muzike i digitalnog, najpre kroz prakse (tehno- i kompjuterske muzike, žanrovske fuzije zasnovane na upotrebi semplova), potom forme prezentacije (arhiviranje i klasifikacija muzike na Internetu), aktuelne probleme (autorska prava i upotrebu muzike na Internetu) a naposletku i kroz diskusiju relevantnih teorijskih koncepata i njihove primene na muziku (teorije simulacije, odnosa tekst - kontekst, kategorije autora, ontologije digitalno posredovanog zvuka). Pored teorijskih osvrta, 'insajdersku' perspektivu na zvuk i digitalnu audio tehnologiju donosi prevod teksta umetnika i teoretičara Džona Potsa (John Potts), dok prikaz dela kompjuterske muzike sabranih na CD izdanju The Virtuoso in the Computer Age (I) razmatra hronološki i poetički različita dela savremenih kompozitora ovog žanra.

Muzika u digitalnom okruženju , pored izloženih teorijskih i praktičnih problema, predstavlja i poziv na slušanje - ne samo primera različitih muzičkih kultura, već i inicijativu za pažljivo 'osluškivanje' žagora sajber prostora i glasova koji u njemu obitavaju, a koji čine naše iskustvo savremenosti i digitalne svakodnevice tako zanimljivim, izazovnim i različitim.

 

 
 
   
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830