C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 

Broj 14, 2006.

|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
UMETNOST KAO INFORMACIJA

Uvodnik urednice broja, Iva Nenić

11 polaznih tačaka o kritičkim umetničkim procedurama u digitalnom okruženju, Marta Popivoda

Digitality of the opera - two cases, Jelena Novak

Kritičke perspektive umetnosti digitalnih igara -
- prilog istraživanju fenomena
, Kristian Lukić

Digitalni teror: umetnost novih medija i rizomatske nesigurnosti, Timoti Mari

Prikaz knjige "Etno: priče o muzici sveta na internetu" Ivana Čolovića,
Iva Nenić

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Iva Nenić
Tanja Milovanović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 


UVODNIK UREDNICE BROJA
Iva Nenić

 

Danas je na delu mnoštvo umetničkih praksi koje uveliko ispituju digitalnost, ne samo kao moćno protetičko pomagalo za osvežavanje oprobanih i poznatih sadržaja, već najpre zadirući u konceptualno plodan prostor za ispitivanje i kritiku različitih lica savremenosti. Novi "svetovi umetnosti" [1] su mreže nestabilnih značenja, umnoženih i suprotstavljenih subjektnih lica i mikro-konteksta, koje zahtevaju brzo prilagođavanje, aktivno sudelovanje i stalnu svest o pozicijama - umetnika, dela, naposletku recipijenta koji je sve češće sa-učesnik/ca u proizvodnji umetničkog rada. Zahtevi i mogućnosti digitalnih medija se mogu uzeti na više načina u produkciji, prezentaciji i pregovaranju o umetnosti: kao alati za predstavljanje konvencionalnih sadržaja (tehnologija u Službi Umetnosti), kao okruženje za nastanak novih formi izraza (digitalna umetnost za koju je tehnologija često ravnopravni partner), kao neraskidivi i stalni protok informacija između virtuelnog i "stvarnog" koji strukturira naše identitete u globalnom informatičkom društvu.

Pojedine forme visoke umetnosti poput opere ili teatra se prema digitalnosti mogu odnositi kao prema sredstvu, a onda i kao mediju za postavljanje radikalnih pitanja o autorstvu, identitetu, telu u umetnosti, statusu umetničkog dela. Paralelno sa ulaskom digitalnih tehnologija u tradicionalne umetničke prakse, granaju se i fenomeni poput net.art-a, kompjuterske muzike, digitalnog teatra, umetnosti kompjuterskih igara, filmskog žanra anime i drugih, koji paradigmu novih medija postavljaju na drugačiji način, bilo da je reč o formama koje se približavaju popularnoj umetnosti i industriji zabave, ili konceptualnim, kritičkim i angažovanim projektima: tehnologija više nije samo suplement ili puko oruđe za ostvarenje umetničkog cilja, re-prezentaciju. Masivni tehnološki pogoni uzimaju aktivnog udela u proizvodnji realnosti, a umetnosti služe kao polazište za uspostavljanje polja konkurentnih značenja, kroz gerilske činove preuzimanja, izmeštanja i upada u postojeće matrice globalnih veza i odnosa moći. Kiborška taktika je: destabilizovati, a estetika je uvek pomalo cinična - kao što kaže Dona Haravej, "(kiborg) je opozitan, utopijski i potpuno lišen nevinosti". [2]

Četrnaesti broj E-volucije - Umetnost kao informacija polazi od pretpostavke da one prakse savremene umetnosti koje smišljeno posuđuju-od-digitalnosti ili se pak zasnivaju na tehnologiji kao sredstvu i diskursu, pružaju važan referentni okvir za ispisivanje i raspravu aktuelnih konflikata, pregovora, nedoumica, znanja i uloga današnjice. Koncipiran kao pregled važnih tema u oblasti izvođačkih umetnosti, vizuelne kulture, muzike, net.art-a i digitalnih instalacija, temat Umetnost kao informacija prikazuje pluralne načine na koje savremena umetnost u ovom trenutku kroz materijalnost digitalnih medija i područje Interneta artikuliše jedan novi jezik, u kojem su ontološki aspekti upotrebe tehnologije i "žive" svakodnevice neraskidivo svezani, i gde je zadatak teorije da, ukorak sa umetnošću, diskutuje alternative i opire se hegemonim strategijama globalnog kapitalističkog poretka proizvodeći višak značenja u odnosu na ustaljene kulturne i umetničke modele stvaranja i mišljenja.

 

 

 

[1] "Po Dantou, svet umetnosti nije samo ono što se pojavljuje pred okom posmatrača (komad), već i znanje istorije umetnosti, poznavanje postupaka umetničkog i estetskog stvaranja i prosuđivanja".
Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950 godine , SANU i Prometej, Beograd - Novi Sad, 1999, 326.

[2] Donna Haraway, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century," Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York, Routledge, 1991, 149-181, 151.
http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html

 

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Časopis je pod Creative Commons licencom
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830