C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 

Broj 15, 2007.

|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
SAJBER PRAXIS

Uvodnik urednice broja, Iva Nenić

Intervju sa fantomatom, Ana Vilenica

Blogosfera i književni univerzum, Aleksandar Pavlović

Iran: iskušenja informacione ere, Jovana Papan

Second life, dr Zorica Tomić

O sranju i duši: Tropi kibernetske obestelovljenosti u savremenoj kulturi, Elison Mari (prevod)

Prikaz knjige "Biblioteka u dvadeset prvom veku" Pitera Brofija, Iva Nenić

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Iva Nenić
Tanja Milovanović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 


LINKOVI

TkH Generator
Platforma posvećena izvođačkim umetnostima, kulturi i edukaciji, usmerena na nezavisnu scenu izvođačkih umetnosti u regionu. Nudi uvid u informacije o aktuelnim događajima i konkursima u oblasti kulture i umetnosti, značajan fond tekstova i knjiga u elektronskom formatu (koji se stalno obnavlja), kao i veliku bazu podataka o institucijama, autorima i publikacijama sa prostora jugoistočne Evrope. TkH generator je projekat T kH centra za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti (Teorija koja Hoda).

http://www.tkh-generator.net/

Centar za ženske studije, Beograd
Sajt beogradskog Centra za ženske studije organizovan je tako da prikaže osnovne segmente rada Centra, koje čine predavački i istraživački programi, kao i izdavaštvo. Pored toga, na ovom sajtu se nalazi kratak (ali koristan) katalog linkova srodnih projekata i organizacija, katalog biblioteke Ženskih studija i izvestan broj izdanja u elektronskom formatu (u okviru kategorije izdavaštvo/elektronska izdanja).

http://www.zenskestudie.edu.yu/

Mre ža kreativnih ljudi
Pokrenuta u vidu zajednice koja će povezivati ljude sa srodnim interesovanjima i medija za distribuciju širokog spektra informacija, Mreža kreativnih ljudi okuplja šaroliku grupu pojedinaca 'kreativnih' u svojoj oblasti stvaralaštva i rada. Aktivnosti ovog portala uključuju objavljivanje i recenzije novih izdanja u različitim žanrovima, kvalitetan newsletter, kao i objavljivanje aktuelnih konkursa. O usmerenju projekta govori i njegov naziv - creemaginet , kovanica od 'kreativnost', 'mašta' i 'mreža', što se prema autorima, odnosi podjednako na realni i sajber prostor.
http://www.creemaginet.com/sajt/index.php

Časopis Wave
Publikaciju Wave -Iinternational Youth Web Magazine pokrenula je organizacija World Youth Wave Serbia . Do sada je objavljeno jedanaest brojeva sa fokusom na aktuelne društvene i probleme koji utiču na kulturu mladih, a svaki broj sadrži sekcije 'tema broja', 'politika', 'društvo', 'ekonomija', 'kultura i umetnost', 'nauka i tehnologija', 'sport' i 'zabava'. Na sajtu su aktivne i kategorije 'forum' i 'linkovi'(dok, nažalost, još uvek ne funkcioniše višejezična opcija).
http://www.wavemagazine.net/

Portal za kulturu jugoisto čne Evrope
Višejezični interaktivni sajt projekta SEEcult.org obuhvata informacije i produkciju iz domena umetničkog stvaralaštva, kulture i razvoja interneta u jugoistočnoj Evropi. Pristup podacima je organizovan po različitim principima, tako da je moguće pretraživati prema geografskom položaju, po kategorijama u oblasti kulture i umetnosti, ili naprosto pogledati 'dnevnu arhivu' vesti i događaja.

http://www.seecult.org/

Domaća književna produkcija u žanru fantastike
Domaći ljubi telji fantastične književnosti prvi put imaju priliku da na jednom mestu zateknu informacije o novim izdanjima i prevodima na srpskom jeziku, konkurse, podatke o autorima sa ovih prostora, intervjue i najnovije vesti iz sveta fantastike. Takođe (po ugledu na strane sajtove slične orijentacije), Art-anima sadrži i deo pod nazivom 'edukacija', gde se nalaze uputstva različitih (mahom stranih) autora za mlade pisce koji nameravaju da se okušaju u ovom žanru.

http://www.art-anima.com/d/index.html

Servis za blogove na srpskom jeziku
Pregledan sajt solidnog dizajna, koji vam omogućava da kreirate sopstveni blog.

http://www.blog.co.yu/

Virtuelna biblioteka Srbije
Bibliotečko-informacioni sistem COBISS povezuje biblioteke omogućavajući standardizovanu obradu građe i razvoj zajedničke baze podataka kao funkcija 'virtuelne biblioteke', a njegov deo je podprojekat VBS - virtuelna biblioteka Srbije. Ova platforma trenutno u Srbiji povezuje 64 ustanove sa stotinak biblioteka, a korisniku omogućava da preko interneta lako dobije informacije o traženoj publikaciji.
http://vbs.nbs.bg.ac.yu/cobiss/

Mreža biblioteka Balkana
http://www.balkanlibrary.net/

 


 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Časopis je pod Creative Commons licencom
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830