C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 

Broj 15, 2007.

|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
TEHNOREALIZMI I TEHNOUTOPIJE

Uvodnik urednice broja, Iva Nenić

Tehnološka konvergencija i singularitet: Gedžeti digitalnog doba, Aleksandar Swanwick

Dell (laptop) i Rodni (identitet), Aleksandar Pavlović

Digitalno društveno, Zorica Tomić

Van-digitalna aksis mundi: Mit, magija i metafora u laptop muzici, Glen Bah (prevod Anice Milenković)

Prikaz knjige "Protugeografije globalizacije" Saskije Sasen, Iva Nenić

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Iva Nenić
Tanja Milovanović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 


UVODNIK UREDNICE BROJA
Iva Nenić

Susret sa novim tehnološkim dostignućima oduvek je izazivao znatiželju ali i oprez, upečatljivo prikazan u viziji budućnosti iz popularne kulture u kojoj mašine zamenjuju ljude. Strah od tehničkih pomagala ili vera u tehnološki progres dva su moguća pola koja u dugom istorijskom razvoju čovekovih mehaničkih ekstenzija prate kritične momente prodora novog u ustaljene tradicionalne modele rada i življenja: tehnologija nije samo 'sluškinja' čoveka, već i mehanizam proizvodnje i kontrole društvenog poretka. Ovo postaje najočiglednije u dvadesetom veku, u kojem su se upotrebe tehnologije kretale od krajnje humanih do destruktivnih, potvrđujući činjenicu da je, bez obzira na namere tvoraca, ishod najčešće neizvestan.

Razvojem informacionih tehnologija i pojavom interneta, umnožila su se i pitanja o uticaju i dejstvu tehnookruženja koja u razvijenijem delu sveta prožimaju gotovo sve pore društva. Gledište tehnooptimizma uzima u obzir sve doprinose koje su tehnološke inovacije unele u svakodnevni život, počevši od lakšeg obavljanja poslova i smanjenja obima fizičkog rada, pa do komunikacije bez vidljivih granica u sajberprostoru. Vrsta optimističkog pogleda na tehnologiju je i tehnoutopistička idealizacija, koja u savremenom kontekstu nastavlja poznatu devetnaestovekovnu ideju progresa sredstvima nauke i tehnologije. Jedan od pionira tehnoutopističkog usmerenja, Kevin Keli (Kevin Kelly), sagledava odnos biosa i artificijelnih pomagala kao sve bližu i izvesniju budućnost 'bioničke konvergencije' [1], tj. postepenog i prirodnog potiranja razlike između 'rođenja' bioloških i 'stvaranja' veštačkih organizama. Konkretnije zasnovano tehnooptimističko čitanje, sa druge strane, ističe slobodu razmene informacija, komunikacije i formiranja identiteta koju su omogućile digitalne tehnologije i, posebno, internet. Iako se javljaju i subkulture koje se u potpunosti odriču upotrebe tehnologija, danas je nemoguće poricati obilje mogućnosti koje se, uz pažljivu upotrebu, otvaraju njihovom primenom, kao i decentralizaciju hijerarhijskih struktura odnosa u društvu koja je na pomolu upravo zahvaljujući emancipatorskoj upotrebi tehnoloških novina. Sa druge strane, (zlo)upotrebe tehnoloških resursa ili korišćenje tehnologije radi eksploatacije pojedinaca i društvenih grupa, pozivaju na kritički otklon koji ni u kom smislu ne izuzima njihov značaj , već usmerava na aktivno sudelovanje u primenjivanju i prilagođavanju mašinskog i digitalnog univerzuma konkretnim potrebama različitih društvenih aktera. Takav stav generalno odlikuje tehnorealizam i tehnokriticizam, stanovišta koja se respektivno odnose na poticanje diskusije o aspektima korišćenja tehnologije zasnovane ne na mnjenju već na činjenicama i znanju, te na kritičku teoriju tehnoloških promena delatnih u društvu.

U šesnaestom broju E-volucije prate se i prikazuju različita oprimerenja zamišljenih ili konkretnih sprovedbi tehnoloških uticaja na kulturu i društvo. Autorskim prilozima obuhvaćene su teme razvoja digitalnih 'spravica' (rad Aleksandra Svonvika), rodnih identiteta i tehnologije u medijskim narativima (tekst Aleksandra Pavlovića), kao i uticaja kompjuterski posredovane komunikacije na društvenost (rad Zorice Tomić). Esej Glena Baha posvećen je primeni mitoloških metafora na stvaranje i izvođenje laptop muzike, a prikazana je studija Protugeografije globalizacije Saskije Sasen, koja na provokativan način pristupa analizi i tumačenju odnosa globalnog i lokalnog, sa akcentom na uticaju digitalnih tehnologija.

[1] Kevin Kelly, Out of Control, Perseus Books, 1995, http://www.kk.org/outofcontrol/ch1-b.html

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Časopis je pod Creative Commons licencom
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830