C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
Broj 2, novembar 2003.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

 

Tema broja:
Nove umetničke forme

SADRŽAJ:

Uvodnik urednika

Umetnost i jezik medija
(Status Code 10.1.2 101 Switching Protocols

Umetnost i komunikacija (Status Code 10.5.5 504 Gateway Timeout)

Telo umetnosti, telo u umetnosti, telo umetnika (Status Code 10.3.1 300 Multiple Choices)

Lokalni cyberspace
(Status Code 10.3.3 302 Found)

 

_____impresum______

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole

Masarikova 5/XII, Beograd

Gl. i odg. urednik
Nenad Golčevski

Urednik broja
Iva Nenić

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Milina Petrović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 
     
 

Tema 2. broja: NOVE UMETNIČKE FORME

Jovan Čekić
, umetnik, filozof, teoretičar umetnosti
Aleksandar Maćašev, veb dizajner, veb umetnik, arhitekta
Zoran Pantelić, umetnik, kuda.org

Nataša Radović, koordinator Cepita, moderator teme

Uvodnik urednika broja........................................................................................


Savremena umetnost određena je ekstatičkim prožimanjem multiverzuma mogućih značenja i umnožavanjem identiteta umetnika, dela i "posmatrača" u novim medijima. Pojmovi poput digitalne umetnosti, kibernetske umetnosti, net arta ili softver arta već dugo zapremaju važno mesto u umetničkim praksama, ali ne i neophodnu pažnju i konsekventnu razradu u pratećem kritičkom i teorijskom diskursu.>>>

 

Umetnost i jezik medija (Status Code 10.1.2 101 Switching Protocols)...

Valter Benjamin je u svom čuvenom eseju o tehničkoj reprodukciji zagovarao tezu kako se sa pojavom fotografije i filma menja stvar sa pojmom reprodukcije: original se gubi i nastaje jedna gomila identičnih stvari. To nije istina, jer je ipak postojao originalni snimak (negativ), koji je tek nestao sa pojavom digitalne tehnologije. Jedna od stvari koja se razvija, nanotehnologija, jeste zapravo ono što će tek proizvoditi

identične stvari. Sredstvima nanotehnologije, na primer, atomska struktura čaše može da se kompletno iskopira, čime nastaje čaša identična pravoj. Nemate samo predstavu čaše nego je ona u materijalnom smislu i identična svojoj kopiji. >>>
 
     
 
Umetnost i komunikacija (Status Code 10.5.5 504 Gateway Timeout).....

Informacijsko društvo i era informacijskih tehnologija doveli su do toga da se pojača aspekt komunikacije kroz umetničko delo. Generalno, to je bio predmet mog istraživanja kao umetnika kroz asocijaciju Apsolutno, ali i prvenstveni motiv za rad Centra za nove medije – kuda.org, koji deluje u Novom Sadu.

Više bih usmerio fokus na fazu tehnologije u kojoj se mi trenutno nalazimo (a ne na nešto u šta tek "uskačemo").>>>
 
 
Telo umetnosti, telo u umetnosti, telo umetnika (Status Code 10.3.1 300 Multiple Choices)............................................................................................
Za mene je važna komponenta jezik umetnosti, kao i pomeranje jednog horizonta smisla. Treba posmatrati čitav korpus. Postoji jedna jaka tendencija da se niz umetničkih dela "prebacuje" na jaku socijalnu i kontekstualnu ravan na jednoj strani, a s druge strane umetnost se okreće taktilnom. Dakle, jako mnogo radova je na neki način taktilno, bilo da se radi o holografskim stvarima na svetlu ili doslovno taktilnim
stvarima. Iz filma "Minority Report" (Suvišni izveštaj) može se videti kako je tamo rešen interfejs. Tu se upravo radi o fuziji jednog bio-uma koji pluta u bazenu. Sledeći korak vezan za nove tehnologije jeste funkcija tela. >>>
 
 

Lokalni cyberspace (Status Code 10.3.3 302 Found)...................................

 
Moramo biti svesni, a pogotovu ljudi koji rade na Internetu, da su resursi limitirani. Usled toga se javlja drugi problem - percepcija analize takvih radova, pošto bi radove trebalo pratiti kroz neku vrstu kritike i medijske teorije koja nije implementirana kod nas. To dovodi do još jednog novog problema, kako radove digitalne umetnosti uopšte izlagati. To nije samo
problem u Srbiji, već problem generalno, svetski fenomen, deset godina relativno novog i svežeg iskustva.>>>
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830