C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 3, januar 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 
 

Tema broja:
Sajber prostor i njegovi stanovnici

SADRŽAJ

Uvodnik urednika broja

O sajber-prostoru i identitetu, Ivan Panović

Metodologija istraživanja Interneta. Sajber-Jugoslavija, Smiljana Antonijević

Istraživanje Sociološkog sajber centra,
Dalibor Petrović

Internet paradoks, Darko Hinić

   

_____impresum______

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Gl. i odg. urednik
Nenad Golčevski

Urednik broja
Milina Petrović

Uredništvo:
Iva Nenić
Tanja Milovanović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 
UVODNIK UREDNIKA BROJA
Milina Petrović
 

Pišući pre više od jednog veka o doktoru Džekilu i gospodinu Hajdu, Robert Luis Stivenson je prikazao dobronamernog, uglađenog doktora koji je došao do otkrića koje će mu omogućiti da se privremeno preobražava u užasno čudovište od čoveka - u gospodina Hajda. Postepeno, alterego Hajd počinje da dominira nad doktorom Džekilom, da bi u jednom trenutku u potpunosti preuzeo kontrolu. Ovo nesvakidašnje iskustvo završava se ranom smrću oba aktera istovremeno, budući da su delili isto telo.

Prateći tok studija koje se bave karakteristikama Interneta kao sredstva interpersonalne komunikacije, odnosno sajber prostorom, svakako moramo uočiti ovaj, nazovimo ga Džekil-Hajd dualizam, i stalnu težnju da utvrdimo koja će od njegovih strana nadvladati: svetla ili mračna.

Da li je Internet dobar ili loš? Hoće li postati medij demokratizacije i razvoja drštvenog života ili uzrok i sredstvo alijenacije pojedinca? Da li će društvo budućnosti postati ništa više do skup samousredsređenih pojedinaca? Kakav je jaz između realnog i virtuelnog? Možemo li govoriti o ontologiji sajber prostora kao prostora između realnosti i umetničke fikcije?

U pokušaju da se da makar i bazična skica mesta koje sajber komunikacija zauzima u našim životima svakako da moramo definisati ključne tačke od kojih polazimo. Sklapajući kocke u mozaik, moramo se, naime, prvo zapitati da li radimo na istom mozaiku. Da bismo obezbedili upravo taj minimum zajedničkog značenja na kome počiva svaka komunikacija, moramo prvo pokušati da opišemo šta je fenomen kojim se bavimo, odnosno šta je to sajber prostor i koji su njegovi osnovni korelati, kakav metodološki aparat upotrebljavamo težeći da opišemo osnovne karakteristike obrazaca ponašanja stanovnika tog prostora, a tek nakon toga ima smisla govoriti o onome što su rezultati tih naših istraživanja.

Da li rezultati ukazuju da je prevladao doktor Džekil ili gospodin Hajd? Važno je, po našem mišljenju, istaći sledeće: dualizam doktor Džekil i gospodin Hajd, koji smo na početku istakli kao nešto što bi se moglo smatrati karakterističnim u načinima proučavanja Interneta, nije prisutan samo na ovom mestu. Slična pitanja danas možemo postaviti u mnogim oblastima nauke. Uzmimo samo fiziku kao primer: da li je nuklearna energija dobra ili loša? Nama se čini da i u ovim slučajevima, kao i inače, možemo govoriti da postoji potencijal i za dobro i za loše. Svaki ljudski izum može se koristiti i promišljeno i nepromišljeno. Koristiti dostignuća naše ere zarad ostvarivanja dobra, stvar je dakle pre svega mudrosti onoga ko ih koristi, a ne inherentno svojstvo samih sredstava.

 

 
   
   
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830