C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 9, 2005.
|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Mreže sajberfeminizma - uvodnik urednika broja,
Iva Nenić

Pitanje života: politika u integrisanom kolu,
Adriana Zaharijević

Kompjuteri i rodna komunikacija,
Elizabet Lejn Loli

Dona Haravej: Before and After Science, Goran Milovanović

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

LINKOVI

 

http://www.obn.org/
Veb strane grupe Old bojs netvork, na kojima se, osim opisa njihovih ciljeva i zajedničkih i individualnih projekata članica grupe, nalaze i korisni rideri o sajberfeminizmu, lista linkova na srodne sajtove, kao i forum.

http://www.gurl.com/
Veb sajt sa raznovrsnim informacijama, koji isprva deluje kao tipičan tinejdž sajt (pastelni tonovi, dizajn), ali zapravo pruža informacije o temama kao što je ženska masturbacija, abortus, prostitucija. Primer blage ironizacije stereotipa popularne kulture, kroz suočavanje vizuelnih i tekstualnih sadržaja (ružičasti tonovi, kvizovi i "Draga Saveta" rubrika) sa "ozbiljnim temama" (link "klitoris", ali i "vodič za programiranje").

http://artwarez.org/femext/
Na ovom sajtu nalazi se opis net.art rada umetnice i teoretičarke Kornelije Zolfrank (Cornellia Sollfrank), načinjenog povodom prvog net.art konkursa, objavljenog od strane Muzeja umetnosti u Hamburgu (Hamburger Kunsthalle) 1997. godine. Zolfrank je kreirala 200 virtuelnih umetnica (sa imenima, imejlovima i brojevima telefona) koje je prijavila na konkurs, a potom i generisala njihove radove, koristeći materijale sa Interneta. Smatrala je kako je time, zapravo, odgovorila na temu konkursa koja je glasila "Internet as material and object". Više o radu na samom sajtu.

http://web.mit.edu/sturkle/www/STS060.html
Veb strane teoretičarke Šeri Terkl (Sherry Turkle), na kojima se nalazi onlajn i oflajn bibliografija tekstova o feminizmu, rodu ( gender ) i odnosu prema tehnologiji.

http :// www.wired.com/wired/archive/5.02/ffharaway.html
Na ovom linku nalazi se intervju sa Donom Haravej, objavljen u časopisa "Vajerd".

http://www.jamesshuggins.com/h/tek1/grace_hopper.htm
Veb strana na kojoj se nalazi informacija i linkovi o Grejs Mari Hoper (Grace Murray Hopper), programerki koja je učestvovala u kreiranju prvih komercijalnih računara i programskog jezika Kobol.

http://www.artwomen.org/
Na ovom sajtu nalaze se feministički radovi iz oblasti vizuelnih umetnosti, kao i infomacije o umetnicama, kritike i novosti o konkursima i umetničkim događajima.

http://www.bos.rs/Blog/?u=danijela
Rodna pitanja u kontekstu informacijskog društva - blog polaznice virtuelnog kursa "Informaciono društvo" CePIT-a

http://switch.sjsu.edu/switch
Časopis Laboratorije za nove medije pri Univerzitetu San Hoze. Pokrivene teme: interfejs, drustvene mreze, elektronski rod, artificijelni zivot, virtuelna stvarnost itd.

http://www.spinifexpress.com.au/cf/cybercon.htm
Sažetak konferencije posvećene politikama sajberfeminizma, uz kratke biografije učesnika/ca, kratke citate i navode relevantnih knjiga i/ili tekstova. Sajt nudi direktan link na izvode iz knjige "Sajberfeminizam".

http://lx.sysx.org/vnsmatrix.html    
O VNS matrix

http://www.cyberstage.org/
Net časopis o net i kiber kulturi

 

 

 
 
     
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830