Davanje i primanje povratnih informacija

Šta će polaznici naučiti?

Validna povratna informacija, kada je ispravno data, može da utiče na uspeh i neuspeh u poslu. Povratna informacija nam ukazuje na ono što radimo dobro a šta možemo da radimo bolje. Na povratnu informaciju možemo da gledamo kao nešto loše ali kada je pogledamo sa druge strane povratna informacija može da bude prilika da proširimo naše razumevanje percepcije drugih i možemo je iskoristiti kao alat za postizanje pozitivnih rezultata. Cilj obuke je da se polaznici steknu znanja prilikom davanja povratne informacije tako što će razumeti kako da iskoriste i prihvate i pozitivnu i negativnu informaciju. Prepoznavanjem ličnog stila, upoznavanjem sa različitim stilovima davanja povratne informacije i usavršavanjem načina davanja povratne informacije polaznici će moći u svakoj prilici da povratnu informaciju iskoriste za lično napredovanje i za rukovođenje zaposlenih. Vežbanjem davanja povratne informacije sa teškim ljudima i u izazovnim situacijama obuka ima za cilj da izgradi samopouzdanje i spremnost na davanje i primanje povratne informacije.

Teme koje obuka pokriva:

  • Definisanje osnovnih pojmova u oblasti davanja povratne informacije
  • Pozitivna i negativna povratna informacija
  • Priprema i planiranje povratne informacije
  • Stilove komuniciranja prilikom davanja i primanja povratne informacije
  • Izazovi u davanju povratne informacije – teški ljudi i teške situacije
  • Identifikovanje načina da se stil davanja i primanja povratne informacije unapredi i izrada akcionog plana

Predavač:

Marija ČankovićBuilding new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top