Prijavi se

Prijavni formular

Ovim potvrđujete da prihvatate finansijske i organizacione uslove navedene u programu.

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

PRIJAVLJUJEM SE ZA PROGRAM

PODACI ZA FAKTURISANJE

Nakon što nam dostavite podatke za fakturisanje biće Vam poslata profaktura sa podacima neophodnim za uplatu.
Pun naziv kompanije
Adresa kompanije
PIB
Kontakt telefon

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top