Donošenje odluka

                                             

Šta će polaznici naučiti?

Upravljanje i donošenje odluka zapravo su sinonimi. Svako ko u kompanija upravlja procesima i timovima ili je odgovoran za određene aspekte poslovanja svakodnevno donosi manje ili više kompleksne odluke. U savremenom poslovanju efikasno donošenje odluka je ključno za uspeh u bilo kojoj industriji, a razvoj veština koje doprinose donošenju odluka postaju neophodne. Brojne teorije, istraživanja, modeli donošenja odluka predstavljaju sredstva koje treba da olakšaju i unaprede ovaj proces, pa je od velikog značaja da se ta sredstva predstave zaposlenima kako bi im omogućila da izgrade i unaprede i sebe i organizaciju.

Cilj obuke je unapređenje veština potrebnih za efikasno donošenje odluka. Komponente donošenja odluka, faktori koje treba uzeti u razmatranje pri donošenju odluka, razumevanje pitanja odgovornosti kao nerazdvojnog dela donošenja odluka, strategije i tehnike za donošenje odluka biće predstavljeni učesnicima kroz praktične simulacije. Donošenje odluka ujedno je i veština, proces, neophodna kompetencija zaposlenih, merilo uspeha, pa će kroz ovu obuku učesnici imati priliku da uvide složenost, ali i mogućnosti ove komponente poslovanja.

Teme koje obuka pokriva:

  • Značaj donošenja odluka i organizaciona ponašanja
  • Elementi donošenja odluka
  • Faze u donošenju odluka
  • Vrste odlučivanja i vrste odluka
  • Faktori i uslovi za donošenje odluka
  • Izazovi pri donošenju odluka
  • Posledice loših odluka i lošeg načina donošenja odluka
  • Nedonošenje odluka

Predavači:

Vesna Đukić

Milorad Bjeletić

 Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top