Bridging the gap: obrazovanje i tržište rada

Šta su potrebe poslodavaca u Srbiji pri zapošljavanju mladih? Koje veštine je potrebno da mladi razviju kako bi povećali svoju konkurentnost i zapošljivost na tržištu rada?

Kako je formalno obrazovanje samo osnova za početak karijere, na čemu i kako treba raditi da bi se izgradila uspešna karijera? 

Na ova i druga broja pitanja u procesu prevazilaženja jaza između sveta obrazovanja i tržišta rada, Beogradska otvorena škola već godinama pruža odgovore i nudi rešenja.

Jedan od ključnih problema mladih u Srbiji je visoka stopa nezaposlenosti i neaktivnosti. Kroz svoje aktivnosti i usluge, BOŠ radi na povezivanju poslodavaca sa odgovarajućim kandidatima, ispituje potrebe i afinitete obe strane i usklađuje ih i stvara most od nezaposlenosti ka efektivnim, motivisanim i ambicioznim zaposlenima i zadovoljnim poslodavcima.

Usmeren na poboljšanje saradnje između obrazovnih institucija i privrede i povezivanje mladih i poslodavaca BOŠ je doveo do Sporazuma o saradnji između kompanije GEOX i Hemijsko-tehnološke škole u Vranju. Direktor kompanije GEOX, Đan Gaetano Amrozi, je naglasio da su oni od početka njihovog poslovanja u Srbiji želeli da organizuju radnu praksu za učenike, tako da će primiti određen broj učenika Hemijsko-tehnološke škole, kojima će nakon prakse i završetka školovanja, naravno ukoliko pokažu interesovanje i odgovornost u radu, ponuditi i zaposlenje.

BOŠ je 7 godina radio na profesionalnom usavršavanju i povezivanju stipendista Fonda za mlade talente, koje je Republika Srbija prepoznala kao mlade lidere u svojim oblastima i najboljih kompanija kojima su potrebni mladi stručnjaci.

Osmišljen je program radnih praksi, koji je inicijalno sprovođen u institucijama državne uprave. Program podrazumeva ispitivanje potreba poslodavaca, regrutovanje kandidata, proces selekcije, monitoring i evaluaciju rada kandidata uz kontinuiranu podršku tokom trajanja prakse. Na konkurse za programe radnih praksi u javnom sektoru konkurisalo je preko 2000 kandidata, od kojih je izabrano njih 25. Preko 80% je po završetku prakse pronašlo zaposlenje.

Naknadno program radnih praksi proširen je na privatni sektor i u njegovu realizaciju uključene su kompanije koje uspešno posluju u Srbiji.

BOŠ je sproveo projekat PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse, koji je doprineo jačanju kapaciteta 17 privrednih društava za sprovođenje programa radnih prasku, obogatio njihove timove kroz dobar odabir praktikanata, čime je nastavljeno sa radom na unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji.

U selekciji prijavljenih privrednih društava, BOŠ je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije odabrao 17 kompanija koje su dobile priliku da prošire i unaprede svoje timove mladim i obrazovanim pojedincima. Nadoknade praktikantima pokrivene su projektom, a pored toga zaposleni u kompanijama zaduženi za rad sa praktikantom prošli su obuke o mentorstvu. Na taj način, ojačani su kapaciteti kompanija za sprovođenje programa radnih praski i mentorstvo praktikanata.

Od 500 prijavljenih kandidata za praktikante, odabrano je njih 30 koji su dobili priliku da obave četvoromesečnu plaćenu praksu u kompanijama koje uspešno posluju u Srbiji. Na taj način način, mladima je omogućeno da steknu radno iskustvo i da se povežu sa svetom rada. Nakon obavljanja četvoromesečne prakse, preko 60% praktikanata je dobilo posao ili nastavilo praksu u kompanijama.

Kompanije koje su učestvovale u projektu su: Bečej prevoz, Afeja, DAMIBA trade, Kuehne + Nagel, La Fantana, Milutin Milanković, Orion telektom,  PFI, Polimark, Agencija za konsalting u hemijskoj industriji, Tuplex SRB, Vicont Vector, City Facility, PR Interactive Consulting, KUČ company, WATCHOUT SECURITY, Somborelektro.

BOŠ od jula kreće sa realizacijom novog projekta Praksam u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom u Srbiji. 

Ovo su neki od brojnih primera iz bogatog, dugogodišnjeg iskustva BOŠ-a u povezivanju poslodavaca i kandidata, a načini našeg rada su:

Radionice za profesionalni razvoj pripremaju mlade za intervju za posao, planiranje i upravljanje karijerom, aktivno traženje posla, ali i pružaju ima priliku da razviju veštine pregovaranja, komunikacije, liderstva, timskog rada…Kroz sesije karijernih savetovanja kandidati rešavaju svoje karijerne dileme i uz stručnu podršku utvrđuju svoje karijerne ciljeve i metode za njihovo ostvarenje.

Događaji umrežavanja Youth2Business mladima pružaju priliku da kroz razgovore u malim grupama sa direktorima, HR i PR menadžerima kompanija (KPMG, NELT, Microsoft, Victoria Group, Societe Generale, Savet stranih investitora, Hemofarm, Advokatska kancelarija Karanović i Nikolić, Gi Group, Ovation BBDO, Bambi, IBM, Philip Morris International, Atlantic Grupa, Nedeljnik Vreme, Polimark Group, Delta Holding), koji svojim iskustvom i pozicijom najviše mogu doprineti njihovom profesionalnom razvoju razmene iskustva i dobiju informacije značajne za njihove karijere.

Kroz Job shadowing, i osmišljene programe stručnih praksi i stažiranja u kompanijama i institucija, mladi stiču iskustvo i upoznaju se sa izazovima u radnom okruženju, što ih priprema za uspešno obavljanje zaduženja.

S druge strane kroz učešće u ovim aktivnostima poslodavci kroz promociju kompanija dolaze do potencijalnih kadrova za razvoj svojih poslova.

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top