Saradnja

BOŠ je 2015. godine izabran za globalni Corporate Service Corps program IBM-a. Barbara Hampson, menadžerka IBM FirstMobile Platforme (IBM SAD), Caroline Do Prado, PR and Marketing Specialist (IBM Brazil) i Saumya Purkayastha, Digital Marketing and Analitics Specialist, (IBM Indija), radili su mesec dana u BOŠ-u na unapređenju poslovnih modela koje je BOŠ definisao strateškim planom za 2017.

Beogradska otvorena škola je od 2015. godine članica dva eminentna udruženja poslovne zajednice: AmCham i SAM.

Beogradska otvorena škola redovno učestvuje u aktivnostima AmCham-a. BOŠ i AmCham su kroz partnersku saradnju pokrenule više inicijativa u oblasti povezivanja sveta obrazovanja i tržišta rada. Kroz obuke za unapređenje veština mladih lidera i dokazanih menadžera, BOŠ učestvuje u realizaciji obrazovno-mentorskog programa Američke privredne komore AMCHAMPS.

Od 2016. godine BOŠ ima svoje predstavnike u AmCham HR odboru i AmCham Labor Regulations Task Force.

Na godišnjem najvećem eventu Srpske Asocijacije Menadžera, Beogradska otvorena škola je bila nominovana za najbolju organizaciju za obrazovanje menadžera. 

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top