Veliki resurs predavača i trenera

Beogradska otvorena škola ima ogroman resurs od preko 2400 saradnika, predavača, trenera, mentora i tutora iz akademske zajednice i poslovnog sektora. Radeći na kreiranju spoja između akademskog znanja i praktičnih veština, programski odbor pažljivo bira saradnike. BOŠ ima specijalno dizajniran sistem za monitoring i evaluaciju svojih programa, u kome ključnu reč imaju učesnici programa. Svaki učesnik našeg programa ocenjuje predavače i trenere, ali i Beogradsku otvorenu školu kao organizatore.

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top