Komunikacione veštine – vizuelizacija

                                                

Šta će polaznici naučiti?

Kada komuniciramo i prenosimo bilo koju poruku koja ima za cilj da ubedi slušaoce u relevantnost iznetog, uspešnost prijema i prihvatanja poruke najviše zavisi od toga koliko smo uključili slušaoce u našu priču, da li nas razumeju i da li smo uspeli da od priče napravimo jasne slike u njihovim umovima. Upravo tehnike vizuelizacije pomažu u postizanju ovih ciljeva posebno kada je komunikaciona poruka kojom predstavljamo apstraktne koncepte koji su zasnovani na realnim podacima. Svrha savladavanja ovog programa je sticanje tehnika i veština za kreiranje slikovitih simplifikovanih sinteza podataka, koje ciljna grupa ne samo što razume, nego potpuno prihvata i oseća kao svoju priču.

Tehnike vizuelizacije koristimo u situacijama kada:

  • Predstavljamo strategiju i ciljeve svom timu
  • Predstavljamo nove ideje svom timu ili višem menadžmentu
  • Prezentujemo biznis model kompanije
  • U prodaji
  • U marketingu.

Teme koje obuka pokriva:

  • Razvoj lične vizuelizacije
  • Sortytelling – tehnika od posebnog značaja za lidere timova koja doprinosi većoj uključenosti članova tima
  • Storydoing – tehnika za jačanje identiteta lidera (autentičnost)
  • Storyboarding – tehnika za vizuelni prikaz koncepata zasnovanog na jednostavnim grafičkim elementima

Predavač:

Zorica Tomić

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top