Kreativno mišljenje za inovacije i održivi razvoj

Na koje izazove u biznis sektoru program odgovara?

Biznis sektor u svetu a još više na ovim prostorima obiluje izazovima na koje sve češće nema adekvatnih odgovora. Neki od njih na koje naš program može da nađe odgovore su:

 • Kako na najbolji način reagovati na brze i neočekivane promene
  • u razvoju tehnologije
  • u ponašanju konkurenata
  • u ponašanju potrošača, stavovima i uverenjima
  • u trendovima na globalnom, regionalnom i lokalnom tržištu
  • u suštini biznisa kojim se bavite
  • u razvoju paralelnih industrija koje od dobavljača i partnera postaju neočekivani konkurenti
  • u sopstvenoj organizaciji (promena težišta potreba i očekivanja)
 • Kako biti lider novog doba, pravilno reagovati na promene i kako ih predvoditi
  • u oblasti stvaranja novih biznis modela, novih kategorija, novih koncepata, novih proizvoda i usluga...
  • u oblasti identifikovanja, izbora, edukacije, razvoja, negovanja i očuvanja najboljih talenata na tržištu
  • u oblasti stvaranja novih trendova i razvoja postojećih potreba
 • Kako se odupreti pritiscima konkurencije koji ne samo da su sve veći nego i dolaze iz svih pravaca
 • Kako anticipirati potrebe potrošača koji postaju sve veći tehnološki poznavaoci, sve više povezani a samim tim i uticajniji, sve češće bez najave menjaju svoje stavove, uverenja i ponašanje, sve manje lojalni.

Šta će polaznici naučiti?

 • Osnove kreativnog mišljenja kao komplementarnog pristupa analitičkom mišljenju: proces, tehnike i alati;
 • Faze realizacije projekata kreativnog mišljenja: inspiracija, generisanje ideja, implementacija;
 • Unapređenje perceptivnih sposobnosti za otkrivanje novih mogućnosti za kreiranje novih poslovnih rešenja kao i efektivnije i efikasnije načine otklanjanja prepreka;
 • Razvoj kreativnih kompetencija: tehnike i alati za kreiranje i testiranje novih poslovnih rešenja;
 • Primeri uspešne primene kreativnog mišljenja;
 • Primena metodologije kreativnog mišljenja u procesu donošenja odluka u eksperimentalnom i realnom poslovnom okruženju;
 • Značaj kreativnosti u biznisu i razumevanje procesa kreativnog mišljenja.

Kome je program namenjen?

Program je namenjen top menadžerima koji donose strateške odluke u raznim sektorima i industrijama.

Koje teme program pokriva?

 • Identifikovanje prepreka kreativnom razmišljanju i učenje veština koje svako individualno može koristiti i gajiti da prebrodi te prepreke kako bi unapredio svoju ličnu kreativnost (WHY NOT?)
 • Pronalaženje najdubljeg uvida u svaki konkretan problem koristeći lateralno mišljenje (nov način gledanja na problem), redefinisanje i duboko razumevanje problema, kao i pomoć u razvijanju “kulture postavljanja pitanja” u svakom timu i organizaciji
  (WHAT REALLY IS?)
 • Upoznavanje i učenje korišćenja alata, metoda i tehnika za generisanje novih ideja i originalnih koncepata
  (WHAT IF?)
 • Najbolji načini za analiziranje, filtriranje, evaluaciju i selekciju ideja
  (WHAT WOWs?)
 • Kako najefikasnije sprovesti ideje u delo
  (WHAT WORKS?)

Program se realizuje na srpskom jeziku.

Gde? 

Program traje devet dana, raspoređenih u tri trodnevne komponente:

 1. Thinking in New Boxes - broad way of perception and opportunity findings, Sunčana Reka
 2. Brain Training for Eureka Moments, Fruška Gora
 3. Creative Leadership – leading and loading creativity in your organization, Lepenski Vir

Predavač i urednik programa

Miša Lukić, President of the Management Board & Co-owner / MMS Communications/Publicis Group Serbia (Leo Burnett, Publicis, Saatchi)

LinkedIn/Miša Lukić

U program su uključeni i specijalni gostujući predavači.


Dodatne informacije o temi

Održivi razvoj prirodnog ili dizajniranog sistema počiva na idealnom balansu između efikasnosti i elastičnosti. U industrijskom dobu efikasnost je bila tajna uspeha svake organizacije, od kompanija pa do država. Danas, kada se organizacije bore sa pronalaženjem načina za rast svog biznisa, ona ostaje nužna ali ne i dovoljna. Kreativno mišljenje, kao komplementaran pristup analitičkom mišljenju, može otvoriti širok spekatr novih mogućnosti. Kreativno mišljenje je vrlo disciplinovan proces sa tehnikama i alatima koje primenjuju uspešni lideri u raznim oblastima i sektorima: u finansijama, prehrambenoj industriji, energetici, telekomunikacijama, novim tehnologijama, medijima, real estatu, održivom razvoju, zdravstvu, javnoj upravi, u razvoju novih proizvoda i usluga, u prodaji itd. 

Henri Ford, Tomas Edison i Stiv Džobs su kreativni mislioci par excellence. Posmatrajući čoveka kao emotivno biće koje razmišlja, a ne racionalno biće koje oseća, oni su svojim pristupom orjentisanim na ljude i rešavanju njihovih problema uneli revoluciju u industriji i stekli neverovatnu kompetitivnu prednost. Sa naglaskom na osluškivanje, empatiju, razmišljanje obema hemisferama mozga, kolaboraciji i eksperimentisanju, kreativno mišljenje je vrlo disciplinovan proces zasnovan na setu tehnika i alata koje najbolje rezultate daje u rešavanju problema i donošenju strateških odluka kada su inputi nedefinisani a outputi zavise od ponašanja i reakcije ljudi.

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top