Mentorstvo i razvoj zaposlenih

Šta će polaznici naučiti?

Mentorisanje i lični i profesionalni razvoj je celoživotni proces. Pored starog modela mentor:menti, gde je obično mentor zaposleni koji je na višoj poziciji u kompaniji, koji pomaže mentiju, mlađem kolegi, da bude osposobljen za određeni posao ili kako bi ga spremao za neki naredni korak u njegovoj karijeri, savremeni koncept mentorstva podrazumeva više različitih metodologija. Pre svega, svaki menadžer koji vodi određeni tim ujedno je i mentor svojih članova tima. Cilj obuke je razvoj mentorskih veština i njihovo realizovanje u formalnom/planiranom ili neformalnom obliku. Analiza realnih situacija da ne postoji savršeno zadati tim treba da ukaže učesnicima da svaki lider može da bira i jača svoj tim novim ljudima, ali i da razvija svoje članove tima, jer je njihov rezultat zapravo njegov rezultat. Sa druge strane, učesnici treba da razumeju da zaposleni najviše vole da rade sa šefovima koji su i dobri mentori, i obratno, kada daju otkaz, oni zapravo daju otkaz zbog šefa,a ne zbog kompanije u kojoj rade.

Teme koje obuka pokriva:

  • Savremeni koncept mentorstva i različiti formati mentorisanja
  • Tehnike za razvoj mentorskih veština
  • Kreiranje pozitivnog i visokomotivišućeg okruženja
  • Upoznavanje sa raspoloživim resursima i njihova upotreba

Predavač:

Bojan BrankBuilding new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top