Napredne veštine komunikacije - Diplomatska komunikacija u poslovnom sektoru

                                         

Šta će polaznici naučiti?

U vreme multinacionalnih kompanija i sve učestalijeg poslovanja na međunarodnom nivou uvećava se potreba za komunikacijom i pregovaranjem zaposlenih sa partnerima iz inostranstva. Način komunikacije između poslovnih partnera u velikoj meri utiče na ishod, odnosno uspeh u ostvarivanju poslovnih poduhvata. Veština u ophođenju, takt, poznavanje relevantnih prilika, poznavanje protokola, kulture i običaja sagovornika samo su neke od neophodnih karakteristika učesnika diplomatskog komuniciranja.  Cilj programa jeste ukazivanje na ključne strategije, taktike i tehnike komuniciranja i pregovaranja i mogućnost primene istih u poslovnom sektoru. Kroz praktične i teorijske treninge i predavanja, učesnicima će biti bliže objašnjeni načini za podizanje efikasnosti delovanja i ostvarivanja uspeha u diplomatskom komuniciranju i pregovaranju, odnosno načini izlaženja na kraj sa kriznim situacijama, „zamrznutim pregovorima“, delovanja u naizgled bezizlaznih situacija, kao i metode prepoznavanja promena u stavovima sagovornika na osnovu njihovog verbalnog i neverbalnog ophođenja, tehnike brzog prilagođavanja promenama, način upotrebe oštrih taktika komuniciranja bez napuštanja diplomatskog protokola

Teme koje obuka pokriva:

  • Diplomatska komunikacija u svakodnevnom poslovanju
  • Osnovne strategije, tehnike i taktike pregovaranja i komuniciranja i njihova primena
  • Proces pregovaranja i komuniciranja, metodi pripreme, vođenja i evaluacije pregovora i komunikacije
  • Načini diplomatskog komuniciranja i pregovaranja u kriznim situacijama
  • Kulturne različitosti i diplomatsko komuniciranje i pregovaranje

Predavači:

Milan Krstić

Stevan Nedeljković

 Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top