Napredne veštine komunikacije – „Biznis diplomatija“

                                      

Šta će polaznici naučiti?

U vreme multinacionalnih kompanija i poslovanja na internacionalnom nivou poznavanje kulture komunikacije i poslovanja saradnika iz različitih zemalja, postaje neophodna karakteristika vodećih ljudi u kompanijama. Protokoli koji se primenjuju na političkom nivou, diplomatske veštine i uopšte načela komunikacije na najvišim nivoima važna su znanja i u poslovnom okruženju. Greške u komunikaciji, koje dolaze iz nepoznavanja opštih načela ili neupućenosti u specifičnosti određenih kultura, mogu nepovoljno uticati na pregovore i poslovanje sa potencijalnim partnerima. S druge strane, dobro vladanje situacijom nije samo rezultat skupa veština i znanja koje uobičajeni poseduju top menadžeri, već i poznavanje i primene načela prilagođenih sagovorniku jer predstavlja svesno uvažavanje poslovnih partnera i dodatno unapređuje standardnu komunikaciju i poslovanje, pošto na kraju ostaje važno šta su drugi čuju i prihvatili od nas, a ne ono što smo govorili, a nije proizvelo željeni rezultat. Cilj programa, odnosno konsultacija, jeste ukazivanje na koja to načela, oblike i specifičnosti u komunikaciji vodeći ljudi kompanije treba da obrate pažnju, pri razgovoru i pregovaranju sa partnerima, posebno onima iz različitih kultura. Šta su kulturološke specifičnosti, odnosno sličnosti i razlike u komunikaciji u regionu i šire i kako se upućenost u njih može iskoristiti kao dobar početak poslovanja? Nesporazumi u komunikaciji i „diplomatski gafovi“ se dešavaju i u poslovnom svetu, a veština vladanja određenim pravilima stiče se kroz dobru obaveštenost. Program konsultacija nudi korisnicima sva ona znanja i veštine koja se od njih, s obzirom na njihove pozicije i kompetentnost, i očekuju, a koja s druge strane nisu uvek dostupna, ali mogu se savladati i učenjem na iskustvu onih koji su to u praksi uspešno primenjivali.

Teme koje obuka pokriva:

  • Diplomatska komunikacija u poslovanju i pregovorima na najvišem nivou
  • Protokoli i kultura ponašanja u poslovnom okruženju
  • Tehnike za fokusiranje na relevantne specifičnosti u komunikaciji u multikulturalnom okruženju

Predavač:

Ivo Visković

 Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top