Napredno liderstvo i motivacija

Šta će polaznici naučiti?

Sjajni lideri su magneti za talentovane i kvalitetne ljude i prave dobru radnu atmosferu orjentisanu na rezultate koja je potrebna svakoj kompaniji kako bi bila još uspešnija. Lideri na menadžerskim pozicijama imaju ključnu ulogu u kompanijama posebno u današnje vreme komplikovanih procesa poslovanja i neprestanih promena. Oni moraju upravljati svojim timovima i biti fokusirani i na postavljanje i uspeh ciljeva i planiranje i motivisanje i mentorisanje. Čak i najbolje postavljeni ciljevi i najbolja ideja uzaludna je ako nema podršku. Efikasno i efektivno upravljanje ljudima podrazumeva da vas članovi tima slede, veruju u vašu zajedničku viziju i aktivno doprinose ostvarenju ciljeva, i bez njih lideri nisu lideri.

Teme koje obuka pokriva:

  • Upravljanje sobom
  • Upravljanje svojim timovima i sledbenicima
  • Napredne tehnike motivacije
  • Upravljanje mrežom svojih kontakata
  • Kreiranje vizije
  • Upravljanje svakodnevnim poslovima

Predavač:

Bojan Brank

 Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top