Osnove liderstva

                                                   

Šta će polaznici naučiti?

Sjajni lideri su magneti za talentovane i kvalitetne ljude i prave dobru radnu atmosferu orjentisanu na rezultate, koja je potrebna svakoj kompaniji kako bi bila još uspešnija. Lideri na menadžerskim pozicijama imaju ključnu ulogu u kompanijama posebno u današnje vreme komplikovanih procesa poslovanja i neprestanih promena. Cilj obuke je razvoj veštine kvalitetnog upravljanja timovima, odnosno uspešno fokusiranje na postavljanje i uspeh ciljeva, planiranje, motivisanje i mentorisanje. Čak i najbolje postavljeni ciljevi i najbolje ideje uzaludni su ako nemaju podršku. Efikasno i efektivno upravljanje ljudima podrazumeva da podršku članova tima, njihov aktivan doprinos ostvarenju ciljeva, verovanje u zajedničku viziju.

Teme koje obuka pokriva:

  • Upoznati sebe
  • Upoznati pisana i nepisana pravila u organizaciji
  • Izgradnja odnosa sa kolegama
  • Kreiranje vizije
  • Upravljanje svakodnevnim poslovima

Predavač:

Bojan BrankBuilding new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top