Planiranje i organizacija vremena

                                          

Šta će polaznici naučiti?

Paralelno izvršavanje više zaduženja, određivanje prioriteta, organizacija rasporeda radi što kvalitetnijeg učinka postale su potreba zaposlenih na svim pozicijama. Potreba za efikasnim upravljanjem procesima unose dinamiku u obavljanje zaduženja, ali povremeno stvaraju i stres koji je moguće izbeći uz razvoj veština upravljanja vremenom. Cilj programa je upoznavanje sa osnovnim pretpostavkama, pojmovima i izazovima upravljanja vremenom, uključujući i
određivanje prioriteta i fokusiranje, kao i sa praktičnim savetima i tehnikama čija primena može da predstavlja svojevrsnu veštinu boljeg upravljanja vremenom.

Teme koje obuka pokriva:

  • Postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta
  • Strategije, tehnike i alati dobrog upravljanja vremenom
  • Najveći izazovi efikasnom upravljanju vremenom
  • Analiza vlastitog korišćenja vremena i mogućnosti za unapređenje

Predavač:

Danijela Božović


Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top