Postavljanje ciljeva

                                         

Šta će polaznici naučiti?

Jedan od ključnih mehanizama u savremenom poslovanju jeste postavljanje ciljeva. Veština postavljanja realnih i činjenično utemeljenih ciljeva, koji bi istovremeno trebalo da budu i podstičući neophodna je kao okvir za određivanje prioriteta u aktivnostima, motivaciju zaposlenih, razvoj strategija upravljanja vremenom i procesima. Cilj programa je razvoj i unapređenje analitičkih veština radi kvalitetnijeg sagledavanja očekivanih rezultata i raspoloživih resursa i upoznavanje sa načinima određivanja prioriteta. Na taj način biće predstavljeni različiti modaliteti i strategije u postavljanju ciljeva. Kvalitetno postavljanje ciljeva omogućava dobro balansiranje između hitnih situacija, potrebe za fokusom na prioritete i motivacije.

Teme koje obuka pokriva:

  • Analiza očekivanih rezultata i raspoloživih resursa
  • Određivanje prioriteta
  • Strategije i tehnike za održivo postavljanje ciljeva
  • Izazovi u postavljanju ciljeva
  • Načini fokusiranja na postavljene ciljeve u kriznim situacijama
  • Analiza i rad na konkretnim case study

Predavač:

Sanja Nikolin        Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top