Prezentacione veštine

                                         

Šta će polaznici naučiti?

Da li je išta neprijatnije od loše pripremljene korporativne prezentacije? Da se ostavi loš utisak dovoljne su sekunde, dok sređivanje situacije može trajati i mesecima. Samo nekolicina je rođena sa talentom za javni nastup, a čak i oni najbolji imaju tremu pred nastup. Bilo da je u pitanju prezentacija pred klijentima ili kolegama, medijski nastup, onlajn prezentacija ili video, važno je ono što publika vidi i čuje, a cilj programa je uspešno vladanje tehnikama i alatima nastupa. Ono što čini suštinu bilo kog uspešnog nastupa jeste sadržaj. Strukturisanje govora, odabir odgovarajućeg stila, umetnost ubeđivanja kroz argumentaciju i kreiranje dobre priče od primera uspešne prakse takođe su potrebni za uverljivu prezentaciju koja će držati pažnju publike. Razvoj više komunikacijskih stilova i njihovo prilagođavanje različitim ciljnim grupama neophodni su za jasno i uverljivo prenošenje poruke.

Teme koje obuka pokriva:

  • Alati i tehnike za upravljanje tremom
  • Verbalna i neverbalna komunikacija
  • Upotreba tehnologije i multimedijalnih sredstava u javnom nastupu
  • Komunikacija sa publikom i sagovornicima
  • Javni nastup pred publikom i u medijima
  • Kontrolisanje (nepredviđene) situacije tokom nastupa
  • Male tajne velikih majstora

Predavači:

Evica Kuč

Vladimir Borovnica

Tijana Mijalković

Branko VeselinovićBuilding new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top