Prezi – najpopularniji alat za izradu prezentacija

                                          

Šta će učesnici naučiti?

Prezi se bazira na vizuelnom pričanju priče pomoću jednostavnog interfejsa koji korisniku omogućava postavljanje teksta, hiperlinkova, videa, slika, pdf fajlova i ppt-a. Ovaj alat se koristi kao platforma za premošćivanje linearne i nelinerne informacije, odnosno kao alat za brainstorming i strukturiranu prezentaciju.

Uopšteno govoreći, Prezi predstavlja projekat koji je napravljen da bi korisniku omogućio što više slobode prilikom prezentovanja neke ideje. Idejni tvorci Prezija smatraju da slajdovi predstavljaju samo nusprodukt načina razmišljanja kojeg je još davno nametnuo projektor za slajdove. Zbog toga je u Preziju koncept slajdova u potpunosti odbačen, a namenjen je izradi prezentacija razlitičih namena počevši od obrazovnih do poslovnih. Polaznici će naučiti da primenjuju različite stilove učenja, konstrukciju znanja, ugradnju multimedije, deljenje na mreži, saradnički onlajn rad kao i prikaz van mreže. Takođe, nakon završenog programa polaznici će biti sposobni da kvalitetno strukturišu prezentaciju, manipulišu manipulišu podacima u prostoru i kreiraju prezentacije koje će sadržati odgovore na konkretna poslovna pitanja. Značajno je pomenuti da polaznicima nije potrebno predznanje iz oblasti grafičkog dizajna kako bi napravili kvalitetnu Prezi prezentaciju.

Koje teme program pokriva?

  • Kreiranje strukture prezentacije, odnosno grube skice sadržaja koji treba da se izlaže.                    
  • Otvranje naloga na sajtu prezi.com i objašnjenje vrsta naloga koje nudi Prezi, a nakon toga se pristupa izradi prve Prezi prezentacije.         
  • Upoznavanje sa okruženjem za utvrđivanje prezentacije (prilagođavanje boja i fontova, upotreba gotovih šablona) i sa okvirima, koji predstavljaju osnovne elemente za organizovanje prezentacije.  
  • Upoznavanje alatki za transformaciju – ispisivanje teksta, ubacivanje slika, dijagrama, datoteka i multimedije, zumiranje, brisanje, skaliranje, premeštanje i rotiranje objekata.   
  • Kadriranje sadržaja – podešavanje redosleda prikaza okvira kroz putanju prolaska kroz prezentaciju.                                                             
  • Vidljivost prezentacije – deljenje sa drugima, preuzimanje postojećih prezentacija i uključivanje saradnika u izradu prezentacije.

Predavač

Sanja Nasevski

 

Dodatne informacije o programu

 Multimedija iz dana u dan postaje sve značajnija u svim aspektima svakodnevnog života, a svakako je nezaobilazna u poslovnom svetu. Zahvaljujući ujedinjenju više komponenti, odnosno tekstu, grafici i animaciji, doprinosi većoj interaktivnosti i zanimljivosti. Zapravo, može se reći da je multimedija nosilac nove paradigme u kontekstu edukacije, a to je zabavna edukacija (edukacija + zabava).

Može se primetiti da tradicionalni alati ne mogu doprineti sve naprednijoj i interaktivnijoj komunikaciji koja bi podstakla raspravu i obezbedila kvalitetniju interakciju sa sadržajem u odnosu na nova tehnološka rešenja. Nije tajna da je ljudskom mozgu privlačniji nelinerni prikaz koji na efektniji način prati tok misli od linearnog ređanja informacija, jer je za razumevanje i pamćenje veoma važno da se prvo sagleda celina i ključni pojmovi a potom se pristupi produbljivanju i ulaženju u detalje. Prezi je program koji pokušava da ispravi linearno razmišljanje, koje je temelj Power Point-a, i omogući zumiranje u svaki element prezentacije. Na taj način otkriva potpuno novi svet mogućnosti prilikom izrade prezentacije bez obzira da li se radi o prezentaciji za partnere, sponzore, zaposlene, učesnike seminara ili je edukativnog karaktera.

Prezi predstavlja cloud-based prezentacijski softver i alat za prezentovanje i razmenu ideja na virtuelnom platnu. Ovaj program omogućuje da se na interaktivan, zabavan i dinamičan način vizualizuju informacije koje se žele preneti auditorijumu. Imajući u vidu da su prezentacije vrlo bitan deo svakog poslovanja, pomoću Prezija se može komunicirati sa drugima na dinamičniji način. Međutim, možda najbitnija i najznačajnija osobina ovog alata je da se mogu naglasiti i zumirati najvažniji podaci koji se žele preneti drugima. Takođe, pored opcije zumiranja, veoma važna osobina Prezija je mogućnost saradničkog rada. Saradnički rad u ovom slučaju omogućuje ušešće u izradi prezentacije sa više različitih mesta i na taj način daje na značaju zajedničkom radu i povećava doprinos onih učesnika koji su fizički udaljeni.

Iako se program najčešće koristi u edukaciji i obrazovanju sve više se ističe njegova primena u poslovnom okruženju. Činjenica je da se prezentacije u poslovanju najčešće svode na prazno nabrajanje mnoštva informacija, podataka i brojeva, te se nakon odslušane prezentacije ne zna njena svrha prezentovanja. Dakle, cilj ovog programa je osposobljavanje polaznika za kreiranje interaktivnih i dinamičnih poslovnih prezentacija, bez obzira na sektor kojem pripada polaznikovo radno mesto, kako ostvarili što bolje rezultate. Pored toga, izrada dobre prezentacije odnosi se i na podsticanje okruženja, koje sluša predavanje/izlaganje, na razmišljanje o prezentovanom materijalu.

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top