Share&Envision – Sharpening Leadership Skills

Opis
Sharpening Leadership Skills je program liderstva Beogradske otvorene škole SHARE&ENVISION, čiji je cilj postavljanje novih uzora i role modela budućih generacija lidera u biznis sektoru. Program je namenjen liderima sa bogatim iskustvom i potencijalom da postanu globalni savremeni lideri. Globalni u smislu razvoja svojih liderskih kompetencija za korporativno upravljanje na širem tržištu, i savremeni, u smislu razvoja kompetencija potrebnih za kreiranje i rast tržišnih vrednosti, uz izrazitu svest o vrednostima i promenama u društvu koje nastaju kao posledica njihovog poslovanja. Savremeni globalni lideri su lideri koji svoje samopouzdanje jačaju neprestanim učenjem i jednako ličnim i profesionalnim razvojem. Vrlo su svesni društvenih prilika i tragova koje svojim poslovanjem ostavljaju na razvoj društva i lokalnih zajednica.

Šta je svrha SHARE&ENVISION-a?
 Da lidere smesti u stimulativno okruženje sa stimulativnim ljudima
 Da im da podstrek za osvajanje novih ideja
 Da se uhvate u koštac sa velikim ciljevima koji sami sebi postavljaju
 Da prošire dijapazon svojih znanja

Ishodi

Lideri znaju:
 Kako da ojačaju svoju lidersku poziciju (personal branding i upravljanje reputacijom)
 Kako da razviju svoje liderske potencijale (upravljanje sobom)
 Kako da razviju liderski potencijal svog tima (mentorske veštine)
 Kako da primene kompetencije emocionalne inteligencije (networking, pregovaranje)
 Kako da demonstriraju fleksibilnost u svom liderskom pristupu (kreativno mišljenje)

Kome je program namenjen?
Program je namenjen liderima na visokim menadžerskim pozicijama sa potencijalom da postanu globalni lideri 21. veka.

Trajanje programa: 3 dana.


Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top