Share&Envision Advanced - Peak Performance Leadership

Share&Envision Advanced kao temu obrađuje Peak Performance Leadership sa fokusom na Buildig Leadership Identity & Complex Decision-making. Peak Performance Leadership (Buildig Leadership Identity & Complex Decision-making) tema je naprednog nivoa Share&Envision događaja, odnosno nadovezivanje na već realizovane Share&Envision  događaje koje su u fokusu imali Sharpening Leadership Skills.

Liderstvo je od vitalnog značaja za poslovni uspeh, ali isto tako diktira koliko dobro organizacija može da se prilagodi promenama u poslovnom okruženju. Peak performance liderstvo obezbeđuje da ključni ljudi budu potpuno informisani, da vode pouzdano i efikasno, tako što osnažuje pojedince preispitujući načine na koji misle o sebi i načine na koji rade jedni sa drugima. Upravo su oni lideri koje karakteriše jaka, pozitivna i fokusirana energija, oni koji su i najuspešniji. Uspešnog lidera ne karakteriše samo entuzijazam i verovanje u ideju  koja dolazi iznutra, već i sposobnost da tu energiju prenese i na druge ljude. Koncept i metodologija Share&Envision Advanced programa podrazumeva intenzivan rad u malim grupama, rešavanje studija slučaja, individualni rad sa učesnicima, odnosno dublje razrađivanje tema (Envision&Share, upravljanje ljudima, donošenje pravih odluka) kroz konkretne izazove sa kojima se učesnici i kompanije iz kojih dolaze susreću. Na ovom programu učesnici će imati priliku i da rešavaju određene testove, dobiju analizu i savete kako da unaprede svoj lični liderski stil.

Šta je svrha Share&Envision Advanced?
 Da lidere prethodno organizovanih S&E događaja međusobno umreže i podele iskustva
 Da im da podstrek za rešavanje konkretnih izazova
 Da preispitaju svoj liderski stil i pristup u donošenju odluka kroz rad sa predavačima
 Da prošire dijapazon svojih znanja
 Da osveže svoju percepcije kroz inspirativne priče ljudi koji ne dolaze iz biznis zajednice

Kome je program namenjen?
Program je namenjen učesnicima prethodno realizovanih Share&Envision događaja.

Trajanje programa: 3 dana.


Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top