Timski rad i saradnja

                                        

Šta će polaznici naučiti?

Najveći broj savremenih pozicija, zanimanja i industrija podrazumeva i zahteva timski rad kao način obavljanja zaduženja. Zbog protoka informacija, dinamičnosti poslovnog okruženja, podele odgovornosti i uopšte ostvarivanja rezultata, veština timskog rada jedna je od najviše cenjenih kompetencija na tržištu rada. Cilj obuke je pružanje dodatnih znanja o faktorima koji utiču na građenje i razvoj tima, kao i o tehnikama timskog rada. Učesnici kroz praktične simulacije mogu da se upoznaju sa ulogama i komunikacijom unutar tima, da isprobaju svoje sposobnosti u takvom radu i da prepoznaju oblike i načine uspešne komunikacije. Upravljanje dinamikom tima, odnosno kvalitetno građenje tima i njegovo efikasno funkcionisanje utiču na produktivnost zaposlenih i njihovo zadovoljstvo.

Teme koje obuka pokriva:

  • Izgradnja i razvoj tima
  • Uloge u timu
  • Komunikacija u timu
  • Pregovaranje u timu
  • Rešavanje kriznih situacija u timu

Predavači:

Evica Kuč

Milorad Bjeletić

Vesna Đukić

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top