Upravljanje promenama

                                           

Šta će polaznici naučiti?

Održivi razvoj prirodnog ili dizajniranog sistema počiva na idealnom balansu između efikasnosti i elastičnosti. U industrijskom dobu efikasnost je bila tajna uspeha svake organizacije, od kompanija pa do država. Danas, kada se organizacije bore sa pronalaženjem načina za rast svog biznisa, ona ostaje nužna ali ne i dovoljna. Zbog karaktera savremenog poslovnog okruženja sposobnost upravljanja promenama sve više dobija na značaju. Karakteristike novog poslovnog okruženja moguće je analizirati sa stanovišta najznačajnijih pokretača promena, implikacija njihovog uticaja i kritičnih faktora uspeha. Upravljanje promenama pod kojim podrazumevamo sistematski i strukturirani pristup u stvaranju održive promene ponašanja zaposlenih unutar jedne organizacije. Procesu upravljanja promenama imanentni su različiti otpori. Razlozi otpora su brojni, kao i načini njihovog prevazilaženja. Otpor je, pre svega, rezultat straha od poznatog i doživljavanja promene kao pretnje i mogućeg izvora nesigurnosti i ličnog neuspeha.

Teme koje obuka pokriva:

  • Life and Leadership transformation
  • Biznis dizajn – razvoj biznis modela
  • Kreativnost i inovacije
  • Energetski nivoi liderstva
  • Lično brendiranje

Predavač:

Miša Lukić

 Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top