Upravljanje stresom

                                                

Šta će polaznici naučiti?

Pojam „sagorevanja“ (burn-out) predstavlja jedan od glavnih problema zaposlenih u savremenom svetu. Stres je faktor koji najviše utiče na sagorevanje zaposlenih. Posledice stresa i sagorevanja kompanije koštaju veliku sumu novca kroz neproduktivnost zaposlenih, česta bolovanja i otkaze. Primenom tehnika upravljanja stresom možemo efikasno sprečiti sagorevanje sebe i svojih zaposlenih. Cilj obuke je da se polaznici razumeju na koji način stres utiče na njih i njihovu radnu efikasnost kao i na lični život van posla. Tako što će umeti da identifikuju faktore koji će uticati na povećanje nivou stresa u njihovom životu moći će da primene prave tehnike kako bi se ti faktori ili eliminisali ili ublažili. Razumevanjem pojma „sagorevanja“, do kojeg dovodi vremensko i količinsko nagomilavanje stresa, i kako se „sagorevanje“ manifestuje kod drugih, stiče se umeće prepoznavanja znakova „sagorevanja“ i umeće pružanja adekvatne podrške.

Teme koje obuka pokriva:

  • Definicija stresa, „sagorevanja“ i različitih načina manifestovanja u radnoj sredini
  • Faktori koji stvaraju i utiču na stres
  • Psiho-fiziološka osnova stresa
  • Tehnike za upravljanje stresom: samokontrola, upravljanje vremenom, slobodno vreme...
  • Uticaj „sagorevanja“ zaposlenih na radnu sredinu, produktivnost i međuljudske odnose
  • Upravljanje zaposlenim koji su „sagoreli

Predavač:

Marija Čanković

 Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top