Vođenje sastanka

                              

Šta će polaznici naučiti?

Vođenje sastanka ulazi u osnovni set veština svakog lidera koji je na menadžerskoj poziciji. Upravo zbog svog integriteta i kredibiliteta, svaki menadžer mora voditi sastanak na efikasan i smislen način, čija će uspešna realizacija samo dodatno ojačati njegov liderski identitet. Cilj obuke je razvoj veštine vođenja sastanaka uz svest da uspešno vođenje sastanka nije i ne treba da bude samopromocija. Da bi kroz ovu veštinu realizovao svoj liderski nastup, lider/vođa sastanka održaće uspešan sastanak ako 1) ostvari predviđen rezultat, 2) ako se učesnici nakon održanog sastanka osećaju prijatno, napunjeni energijom, i 3) sam sastanak ocenjuju smislenim i svrsishodnim.

 Teme koje obuka pokriva:

  • Priprema sastanka
  • Tipovi sastanaka
  • Tehnike vođenja i moderiranja sastanka
  • Rezime sastanka
  • Aktivnosti nakon završenog sastanka

Predavači:

Milorad Bjeletić

Bojan BrankBuilding new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top