Zaštite svoju ideju i prodajte je onlajn

Šta će polaznici naučiti?

Polaznici će naučiti kako da zaštite svoje ideje, poslovne podatke, patente, geografske oznake porekla i ostale tipove intelektualne svojine na internetu uz minimalizaciju rizika zloupotrebe. Takođe, kako da pošalju i prime ponudu za zaključenje ugovora na internetu, koje vrste i tipovi bankarski poslova su sigurni i kako sami da stvore pravno relevantni okvir za poslovanje na internetu.

Koje teme program pokriva?

  • Zaštita podataka i intelektualne svojine na internetu.
  • Zaključivanje ugovora, slanje i prihvat ponude na internetu, obećanje nagrade na internetui sklapanje pravno relevantnih poslova na internetu.
  • Kako koristiti postojeće pravne intstrumente i poslove na internetu uz maksimizaciju sigurnosti u poslovanju na internetu.

Predavač

Strahinja Mavrenski

 

Dodatne informacije o programu

Postojeći zakonski okvir je sporiji od dinamike poslovanja na internetu. U cilju sprečavanja zloupotreba na internetu potrebno je sinhronizovati postojeće zakonske propise sa potrebama poslovanja na istom.

Cilj programa je obučavanje pojedinaca, grupa, kompanija i start up-ova da svoje proizvode, ideje i patente koriste na internetu sa što manjom mogućnošću zloupotrebe.

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top