Programski odbor obrazovnog programa "Studije budućnosti"

  • Marinko Vučinić, predsednik Skupštine BOŠ-a
  • Dejan Dragojević, MA, direktor, Hypo Alpe-Adria-Rent d.o.o.
  • Lazar Šestović, MA, glavni ekonomista Svetske banke u Srbiji
  • Jelena Babić, MA, savetnica, Centar za EU integracije, Privredna komora Srbije
  • Evica Kuč, menadžerka biznis komunikacija, Beogradska otvorena škola
  • Danijela Grubnić, koordinatorka obrazovnog programa "Studije budućnosti"

 

  • doc. dr Vladimir Pavićević, akademski savetnik obrazovnog programa "Studije budućnosti"
Vesti
Najave