Centar za razvoj obrazovanja

Centar za razvoj obrazovanja od svog nastanka 2003. godine različitim aktivnostima doprinosi poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja. Kroz istraživanje i analizu razvojnih procesa i predlaganje praktičnih politika u oblasti visokog i stručnog obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja Centar je značajno uticao na poboljšanje ukupnog sistema visokog obrazovanja.

Kao jedno od bitnih postignuća izdvaja se projekat “Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje” realizovan u periodu od 2006. do 2009. godine, čiji je cilj bio osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje.

Kroz svoje aktivnosti umrežavanja, pružanja podrške i stručne pomoći nosiocima razvoja obrazovanja na regionalnom i međunarodnom nivou, CDE je pružao ekspertske usluge Evropskoj fondaciji za osposobljavanje (European Training Foundation – ETF) za njene aktivnosti u Srbiji. Centar je 2005. godine podržao regionalni časopis "Obrazovanje i razvoj". U periodu 2005 – 2008. godine objavljeno je ukupno osam brojeva ovog časopisa, na srpskom i engleskom jeziku.

Kao jedan od najvećih problema u okviru funkcionisanja visokog obrazovanje, izdvojila se korupcija, te je Centar osmislio i realizovao projekte posvećene iskorenjivanju korupcije iz sistema visokog obrazovanja.

Iako teži oblici korupcije, kao što je davanje novca za određene usluge, ipak nisu akutni jer nisu toliko rašireni, druge vrste koruptivnih praksi su veoma česte na velikom broju institucija i imaju veliki uticaj na smanjivanje kvaliteta studija. Drugi problem, osim manjeg opsega znanja i veština koji poseduju studenti, predstavlja i uticanje na stavove studenata koji posledično shvataju koruptivno ponašanje kao uobičajeno i normalno. Stoga oni ne prepoznaju određene prakse na svojim fakultetima kao korupciju, ali takođe i kada završe studije imaju veću toleranciju prema korupciji jer je percipiraju kao društveno prihvatljivu.

CDE je uspeo da uvede pojam korupcije u visokom obrazovanju u javni diskurs u srpskoj javnosti – pre toga korupcija se uvek vezivala za druge sfere društva (carinu, pravosuđe, zdravstvo) ali nikada ne za sistem visokog obrazovanja. Sa obzirom na to da je prvi korak u rešavanju svakog problema njegova identifikacija, ovo se može uzeti kao značajan doprinos borbi za kvalitetnije i pravednije visoko obrazovanje u Srbiji.

Prepoznavši transparentnost kao glavnu branu pojavi korupcije na univerzitetima, Centar sprovodi aktivnosti istraživanja i podizanja transparentnosti rada fakulteta.

Vesti