Predstavljeni rezultati programa radnih praksi u organima javne uprave

U sredu 17. septembra 2014. godine u Palati Srbije održana je konferencija pod nazivom Izazovi u reformi javne uprave i zapošljavanje mladih stručnjaka u Srbiji, na kojoj je Beogradska otvorena škola (BOŠ) predstavila rezultate programa radnih praksi u organima javne uprave. Program radnih praksi BOŠ sprovodi uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Ovom prilikom, između ostalih, prisutnima su se obratili gđa. Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Nj.E. g. Majkl Kirbi, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, g. Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, g. Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole i g. Džo Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

BOŠ sprovodi program radnih praksi od 2012. godine i do sada je 24 praktikanta učestvovalo u programu. Odabrani praktikanti su tokom višemesečne plaćene prakse stekli priliku da, između ostalog, pruže podršku važnim procesima poput izrade Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, izmenama i dopunama Zakona o radu, izradi makroekonomskih projekcija, metodologija za ocenu kapitalnih investicija, analizi efekata propisa, izradi Zakona o robnim berzama, uspostavljanju programskog budžetiranja, pripremi nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru, itd. Praksu su obavljali u različitim sektorima/grupama pri Ministarstvu finansija, Ministarstvu privrede, Skupštini Republike Srbije, Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa Republike Srbije i Komisiji za hartije od vrednosti. Na konferenciji je organizovana i svečana dodela sertifikata praktikantima koji su uspešno prošli kroz program radne prakse i dodatne obuke.

Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, osvrnuo se na probleme reforme javne uprave i velike nezaposlenosti mladih. Istakao je da se od praktikanata koji su završili svoje angažovanje u okviru programa radnih praksi njih 75% zaposlilo, a od tog broja 65% je našlo zaposlenje u privatnom, a 35% u javnom sektoru. „Iskustvo koje su praktikanti stekli u javnoj upravi ih je učinilo kompetitivnijim na tržištu rada i poželjnijim poslodavcima od kolega koji nisu imali ovakvo iskustvo“, izjavio je Bjeletić.

Ambasador Sjedinjenih Američkih država u Republici Srbiji, Nj.E. g. Majkl Kirbi, izjavio je da je praksa u državnim institucijama od vitalnog značaja za budućnost javne uprave: „Tokom svoje karijere, video sam kako se kroz praksu privlače i zadržavaju mladi talentovani ljudi za rad u javnoj upravi. U Americi se ovakav program sprovodi od 1977. godine i do sada je više od 5000 mladih učestvovalo u ovom izuzetno kompetitivnom programu, a većina njih je dalje svoju karijeru posvetila upravo radu u organima javne uprave... Ovde u Srbiji, mladi koji su prošli program radnih praksi u poslednjih godinu i po dana, uz pomoć svojih mentora, pomogli su u izradi reformi koje će poboljšati ekonomiju i poslovno okruženje i pomeriti Srbiju korak dalje na njenom putu ka Evropskoj Uniji... Ovo je odličan model koji treba i dalje da se primenjuje u regrutaciji mladih stručnjaka u javnoj upravi.“

Potpredsednica Vlade i Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu gđa. Kori Udovički govorila je o Strategiji reforme javne uprave koju je vlada usvojila početkom 2014. i Nacrtu Akcionog plana za sprovođenje ove strategije koji je u izradi kao koracima koji su neophodni radi unapređenja profesionalizacije, kvaliteta i sistema odgovornosti i nagrađivanja u državnoslužbeničkom sistemu. Udovički je naglasila važnost obezbeđivanja transparentnog sistema regrutacije javnih službenika i zaštitu od politizacije upravljanja kadrovima kroz javne konkurse. “Želimo delotvornu državu koja će da bude servis privrede i građana, a ne njihov kočničar... Postoji volja da se reforma javne uprave sprovede, jer nam bez toga nema ni razvoja ni članstva u Evropskoj uniji“, izjavila je Udovički pohvalivši program stažiranja mladih stručnjaka u javnoj upravi.

Prisutnima se obratio i državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, g. Nenad Borovčanin. On je istakao da Ministarstvo omladine i sporta i Fond za mlade talente, uz podršku stručnog tima Beogradske otvorene škole, trude da posrednim putem, uz saradnju sa najboljim kompanijama, institucijama i organizacijama iz Srbije u cilju podsticanja aktivnosti koje se odnose na podršku stipendistima u razvijanju karijere, daljem akademskom i ličnom usavršavanju te smanjenju nezaposlenosti mladih. Fond za mlade talente je do sada stipendirao 13000 talenata sa ukupno 3,3 milijarde dinara. „Nepovoljnu sliku tržišta rada daju podaci iz maja 2014. godine da je oko 50% mladih bez posla, što je strašno jer oni nisu samo bez posla već i bez prilike za razvoj. Da bi se rešio problem nezaposlenosti i tzv. „odliv mozgova“ Ministarvo omladine i sporta podržava programe radnih praksi i zapošljavanja mladih u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade“, izjavio je Borovčanin naglasivši uspešnu saradnju Ministarstva sa kompanijama koje su primile mlade talente na praksu.

Direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, g. Džo Lauter je istakao da je glavni razlog podrške ovom programu bio taj što su važni reformski procesi bili usporeni zbog nedovoljno efikasne javne uprave i da je bilo potrebno uključiti mlade, sposobne i obučene ljude da u tim poslovima pruže podršku državnoj administraciji. On je naglasio važnost nastavka pružanja podrške ovom programu od strane državnih organa i drugih donatora kako bi se razvio model selekcije i regrutacije stručnih, mladih ljudi za rad u javnoj upravi.

17.09.2014.
CGCC
Najave