Beogradska otvorena škola podržala IV generaciju programa AMChamps – Mladi lideri promena

Beogradska otvorena škola je i ove godine podržala program AMChamps – Mladi lideri promena kao jedinstven jednogodišnji obrazovni program sa ciljem razvoja zapošljavanja, jačanja talenata i potencijala mladih menadžera.

U petak, 27. januara u prostorijama Kulturnog centra ,,Parobrod“ održan je jednodnevni trening za mentore i studente programa na temu motivacije, mentorstva i socijane inteligencije.

Celodnevni rad, organizovan kao tim bilding otvorio je Aleksandar Hangimana, iz Manpower Group-e, predavanjem na temu motivacije, predstavivši učesnicima teorijski okvir i vrste motivacije, kao i unutrašnje i spoljašnje motivacione pokretače.


Nakon predavanja o motivaciji usledila je radionica o mentoringu, koju je vodila Jelena Manić Radoičić, programska menadžerka programa za Unapređivanje zapošljivosti u Beogradskoj otvorenoj školi. Ona je uputila parove o fazama i ciljevima mentorstva uopšte, sa posebnim osvrtom na izgradnju mentor-menti odnosa (proaktivnost, posvećenost, otvorenost) , i pitanjima o mentorstvu sa kojima će se susretati tokom programa. Parovi su dobili struktuirana uputstva i priliku i da provežbaju tzv. Mentorsku sesiju u raznim formatima (1 na 1, shadowing, Grčka akademija, ćaskanja, itd.). Svi parovi su dobili zadatak koji će biti ocenjivan na kraju programa. Zadatak podrazumeva zajednički video klip o mentorskom procesu kroz koji će par proći - razvojni put, izazove i postignuća, zajednički rast.

Za kraj radnog dela dana, Milana Malešev sa PWC Akademije, je održala radionicu na temu Socijalne inteligecije. Na njoj su učesnici saznali više o ponašanju – samopoštovanju, motivaciji. Šema veze između želja/motiva & zadovoljenje/cilja diskutovana je kroz svakodnevne primere.

30.01.2017.
Najave