Preliminarna lista odobrenih predloga projekata

u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavljuje preliminarnu listu 15 odobrenih predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program) koji BOŠ sprovodi uz podršku Švedske, kao deo projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Na Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa  podneto je 135 predloga projekata. BOŠ se zahvaljuje svim organizacijama civilnog društva i medijima koji su prepoznali značaj Programa i podneli svoj predlog projekta.

Svi podnosioci predloga projekta će biti pojedinačno informisani o podnetom predlogu projekta. Podnosilac predloga projekta ima pravo na uvid u projektnu dokumentaciju i dokumenta koja su nastala u postupku ocenjivanja, i to isključivo ona koja se odnose na pojedinačnu prijavu. Podnosilac ima pravo prigovora na rezultate ocene podnetog predloga projekta u roku od tri radna dana od dana objavljene preliminarne liste odobrenih projekata. BOŠ će na svaki pristigli prigovor uputiti odgovor u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana podnošenja prigovora.

Podnosioci predloga projekata imaju pravo da izjave prigovor na Listu do srede, 22. marta 2017. godine, do 14h časova. Prigovori se mogu slati isključivo elektronskim putem na adresu cs4eu@bos.rs

Beogradska otvorena škola nema pravne obaveze prema podnosiocima projekata navedenim u Preliminarnoj listi odobrenih predloga projekata pre potpisivanja ugovora. U nastavku slede preliminarne liste odobrenih projekata poređanih po referentnom broju, razdvojene prema tipu podrške:

1. Preliminarna lista odobrenih predloga projekata za institucionalnu podršku

2. Preliminarna lista odobrenih predloga projekata za projektnu podršku

Preliminarnu listu odobrenih predloga projekata možete preuzeti ovde.

Preliminarna lista

odobrenih predloga projekata za institucionalnu podršku

Referentni broj projekta

Naziv organizacije/medija

Naziv projekta

53

Vojvođanska zelena inicijativa

Dokumentarni tv serijal "Zelena patrola na delu"

69

Fondacija Tijana Jurić

Institucionalna podrška Fondaciji Tijana Jurić - Unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima

95

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Građanski za demokratske reforme: javno o javnim politikama - glasno protiv korupcije

112

Južne vesti

Evropske vrednosti južne Srbije

122

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji

145

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Provera EU stvarnosti

167

Krovna organizacija mladih Srbije

Glas mladih u demokratskim procesima

 

 

Preliminarna lista

odobrenih predloga projekata za projektnu podršku

Referentni broj projekta

Naziv organizacije/medija

Naziv projekta

39

Užički centar za prava deteta

Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji

41

Udruženje građana “Resurs centar”

Dijalogom do održivih ruralnih politka

66

Televizija Forum

Koliko smo blizu ili daleko od Evropske unije

82

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije

Istraži, pokaži, raspravi: novinarsko istraživanje ugrožavanja životne okoline u lokalnim zajednicama

96

Radio 021

Evroforum

101

Podrinjski antikorupcijski tim

Prirodni resursi i koruptivne prakse

121

RES Fondacija

Dobra klima za razvoj - učešće lokalnih samouprava i civilnog društva u kreiranju nacionalne klimatske politike u procesu pristupanja EU

126

Centar za organsku proizvodnju Selenča

Nastupajući organski svet

17.03.2017.
Najave