Ciljevi

 • Stvaranje samosvesnih i društveno angažovanih i odgovornih mladih stručnjaka;

 • modernizacija obrazovnog procesa u odnosu na univerzitetske programe i nastavne metode;

 • formiranje mreže pokretača i nosilaca društvenih promena;

 • promocija demokratskog društva i evropskih vrednosti;

 • unapređenje rada, povećanje efikasnosti i kapaciteta institucija demokratskog društva;

 • unapređenje kompetencija zaposlenih u upravi;

 • unapređenje kapaciteta poslovnog sektora za doprinos društvenom razvoju;

 • podrška modernizaciji i strukturnim reformama javnih institucija;

 • povećanje transparentnosti i uključivanje građana u procese donošenja odluka;

 • osnaživanje organizacija građanskog društva i podsticanje građanskog aktivizma;

 • unapređenje položaja manjina i marginalizovanih grupa;

 • jačanje kapaciteta javne uprave za sveobuhvatne reforme, efikasno obavljanje poslova i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji;

 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno i odgovorno delovanje u lokalnim zajednicama;

 • promovisanje i podsticanje međusektorskih partnerstava u kreiranju i primeni javnih politika;

 • informisanje i podizanje svesti o neophodnosti odgovornog pristupa procesu evropskih integracija;

 • unapređenje digitalne pismenosti:

  • sposobnost pronalaženja i procenjivanja relevantnosti informacija  

  • znanja i veštine upotrebe informacionih tehnologija u svim sferama

 • kvalitetnija i praktičnija upotreba interneta u svrhe obrazovanja, naučnog rada, društvenog i političkog aktivizma, poslovanja i kreativnosti;

 • informisanje i osnaživanje mladih za lični razvoj, društveni aktivizam i učestvovanje u procesu donošenja odluka;

 • razvoj politike informacionog društva koja odgovara na savremene izazove;

 • promocija i osnaživanje partnerstava između organizacija građanskog društva, crkava i verskih zajednica, etničkih zajednica i javnih vlasti u oblastima interkulturnog dijaloga, tolerancije i pomirenja;

 • jačanje aktivizma na polju stabilizacije međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu;

 • ukazivanje na vrednosti i osobenosti religija Balkana;

 • podizanje svesti o ulozi religije i identiteta u savremenom građanskom društvu;

 • razvoj i usklađivanje visokog i stručnog obrazovanja i osposobljavanja sa evropskim tokovima i procesima razvoja obrazovanja i osposobljavanja;

 • podsticanje socijalnog partnerstva i participacije u oblasti visokog i stručnog obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja i  celoživotnog učenja;

 • doprinos institucionalnom razvoju neformalnog obrazovanja;

 • uspostavljanje stručne saradnje i povezivanje nosilaca razvoja obrazovanja na regionalnom i međunarodnom nivou;

 • konceptualizacija, promocija i kreiranje različitih modela razvoja karijere mladih i odraslih, zaposlenih i nezaposlenih;

 • izgradnja kapaciteta svih učesnika u procesu karijernog vođenja i savetovanja;

 • razvoj i uvođenje inovativnih modela karijernog vođenja i savetovanja korišćenjem informaciono komunikacionih tehnologija;

 • efektivnije zapošljavanje i ekonomski razvoj;

 • osnaživanje akademske zajednice i javne uprave;

 • primena naprednih nastavnih metoda i programa univerziteta iz inostranstva u Srbiji;

 • unapređenje sistema visokoškolskog obrazovanja u Srbiji.

Vesti
Najave