Ciljne grupe

 • Studenti;

 • profesori univerziteta;

 • članovi akademske zajednice;

 • stručnjaci i istaknute javne ličnosti;

 • predstavnici javne uprave (vlade, teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava);

 • ministarstva i druge institucije;

 • aktivisti političkih partija;

 • aktivisti organizacija građanskog društva;

 • aktivisti koji rade na izgradnji mira;

 • srednjoškolci i ostale grupe mladih;

 • nastavnici;

 • manjine i marginalizovane grupe;

 • članovi i predstavnici religijskih zajednica;

 • predstavnici poslovnog sektora, sindikata i strukovnih udruženja;

 • zainteresovane strane u oblasti obrazovanja, obuke i zapošljavanja;

 • profesionalci iz različitih sektora;

 • mediji i šira javnost.

Vesti
Najave