Konferencija o potrebama i interesima lokalnih zajednica u kreiranju klimatske i energetske politike

Konferencija o potrebama i interesima lokalnih zajednica u kreiranju klimatske i energetske politike

U Sjenici je 27. februara, u organizaciji Beogradske otvorene škole i Foruma za lokalne i regionalne inicijative, održana konferencija pod nazivom “Pitanje izbora – kreiranje energetske i klimatske politike u skladu sa potrebama i interesima lokalnih zajednica”. 

Konferenciji su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz celog regiona jugozapadne Srbije (Novi Pazar, Prijepolje, Priboj, Brodarevo, Užice, Arilje) aktivnih u oblasti zaštite životne sredine, predstavnici opštine Sjenica, Direkcije za izgradnju Sjenica, rudnika „Štavalj“, Specijalnog rezervata prirode Uvac, Regionalne razvojne agencije Zlatibor i predstavnici medija. 

Razvijena poljoprivreda i turistička ponuda predstavljaju osnovne razvojne potencijale opštine Sjenica. Ostvarivanje ovih potencijala u potpunosti jedino je moguće uz adekvatnu zaštitu i očuvanje životne sredine. Vizija Sjenice je, prema Strategiji lokalnog održivog razvoja, „čista opština visoke ekološke svesti sa rešenim pitanjem komunalnog otpada, racionalnim korišćenjem prirodnih resursa i Peštera, bogatog biljnog i životinjskog biodiverziteta i očuvanim prirodnim bogatstvima“.

 Stevan Petrović, koordinator projekata u Beogradskoj otvorenoj školi, otvorio je konferenciju ističući značaj uključivanje lokalnih zajednica u procese donošenja odluka u politici životne sredine na državnom nivou, dok su sve opcije još uvek otvorene, radi uvažavanja i ostvarivanja njihovih interesa. 

Sedat Vrcić, predsednik Foruma za lokalne i regionalne inicijative, naglasio je da je jako važno okupiti sve zainteresovane strane na lokalnom nivou i kroz konstruktivan dijalog, bez konflikta, tražiti i na najbolji mogući način uobličiti interes lokalne zajednice koji bi bio u skladu sa potrebama svih strana.

Mirko Popović je, predstavljajući obaveze koje Republika Srbija ima u pogledu strateškog okvira za klimatsku i energetsku politiku u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji i članstva u Energetskoj zajednici, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora, ukazao na to da je teško očekivati da će zacrtani srednjoročni i dugoročni ciljevi biti ispoštovani i da je ovoj oblasti potrebno posvetiti daleko više pažnje. 

Mustafa Baltić, pomoćnik predsednika opštine Sjenica, naveo je da je opština Sjenica stoji iza toga da su poljoprivreda i održivi turizam motor razvoja lokalne privrede, kao i da su Sjenici su nova radna mesta preko potrebna. Advokat Jovan Rajić je u okviru svog izlaganja predstavio propise i procedure koji omogućavaju da se javnost uključi u proces donošenja odluka o projektima koji imaju veliki značaj za lokalne zajednice, upotrebu prirodnih resursa i zaštitu životne sredine.

U okviru poslednjeg izlaganja, predstavnici udruženja posvećenih zaštiti životne sredine - Dragoljub Simović, Kolovrat; Nataša Milivojević, Ekološko udruženje „Rzav - Bog čuva Rzav“ ; Radivoje Filipović, Čuvari prirode – predstavili su svoje aktivnosti i kampanje koje su sprovodili, usmerene na zaštitu prirodnih resursa u jugozapadnoj Srbiji. 

U diskusiji učesnika konferencije dominirale su teme pritiska na prirodne resurse i posledica po kvalitet životne sredine, kao i načini na koji se mogu uvećati prihodi od postojećih privrednih aktivnosti, uz očuvanje životne sredine i implementaciju principa održivog razvoja. Dalje unapređenje poljoprivrednih proizvoda, prirodnih dobara i lokalnih turističkih atrakcija i rad na njihovoj prepoznatljivosti, koja bi dovela i do veće prepoznatljivosti Sjenice i celog regiona, izdvojeni su kao oblast na kojoj treba posebno raditi. 

Konferencija je organizovana u okviru projekta "Politika klimatskih promena na putu ka EU – Uputstva i smernice za kampanju javnog zagovaranja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Beogradska otvorena škola uz podršku Evropske fondacije za klimu. 

02.03.2017.
Vesti
Najave