Zakoni su javna stvar poruka je tribine održane u Domu omladine

Zakoni su javna stvar poruka je tribine održane u Domu omladine

Tribina pod nazivom „Res Publica: Zakoni su javna stvar“ održana je 17. marta 2017. godine u Tribinskoj sali Doma omladine u Beogradu. Na tribini, koja je okupila blizu 50 učesnika, mahom predstavnika civilnog društva, razgovarano je o praksi javnih rasprava i drugim mehanizmima učešća građana u neposrednom odlučivanju, a predstavljen je i izveštaj autorke Danijele Božović o praksi javnih rasprava u prvih šest meseci rada Vlade Republike Srbije.

Tribinu je otvorio Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, a pored njega, uvodnu reč su dali Svetislava Bulajić iz Narodne skupštine Republike Srbije, Mira Prokopijević iz Republičkog sekretarijata za javne politike i Dragan Srećković ispred „Trag fondacije“.

U nastavku tribine, koju je moderirao Vladimir Pavlović, Danijela Božović, autorka izveštaja, Pavle Dimitrijević iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost i Dragana Aleksić iz Republičkog sekretarijata za javne politike dali su svoje viđenje u vezi sa postojećom praksom i preporukama za unapređenje procesa izrade propisa u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Danijela Božović istakla je da je postojeći raskorak u zakonodavnim aktivnostima nastao usled razmimoilaženja godišnjeg plana rada Vlade Republike Srbije i Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA). Ona je ukazala na to da je za samo 10, od ukupno 79 pravnih akata, koliko ih je ušlo u skupštinsku proceduru u prvih šest meseci rada Vlade, održana javna rasprava. Autorka izveštaja rekla je da se nedostaci u vođenju javnih rasprava odnose pre svega na informisanje zainteresovanih građana o javnim raspravama, izveštaja o sprovođenju i vremenskom okviru za izvođenje javnih rasprave.

Dragana Aleksić istakla je značaj usvajanja Zakona o planskom sistemu kojim se omogućava povezivanje planskih, budžetskih i reformskih aktivnosti, dok je Pavle Dimitrijević iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost ukazao na nepostojanje izvesnosti i predvidljivosti u zakonodavnom postupku. On je rekao da je postojanje ova dva kriterijuma neophodno kako bi se podigla informisanost građana o radu Parlamenta i javnim politikama koje se kreiraju na centralnom nivou.

Poslednji deo tribine bio je rezervisan za pitanja i komentare učesnika.

Tribinu je organizovala Beogradska otvorena škola, u okviru projekta „Res Publica – Zakoni su javna stvar“, koji se bavi ulogom Vlade u zakonodavnom procesu, sa posebnim osvrtom na procedure javnih rasprava. Ovaj projekat deo je šireg projekta „Real Say on Policy“ koji sprovodi „Trag fondacija“ u partnerstvu sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Fondacijom Slavko Ćuruvija, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.  

21.03.2017.
Vesti
Najave