Res publika

Res publika: Zakoni su javna stvar

Projekat „Res publika: Zakoni su javna stvar“ se bavi učešćem organizacija civilnog društva (OCD) u javnim raspravama, kao fazi zakonodavnog procesa, na nacionalnom nivou u okviru usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije (EU). Kroz istraživanje pravnog okvira i prakse održavanja javnih rasprava tokom usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom EU, biće izrađene preporuke i mere za neposredno učešće građana u usvajanju propisa.

Opšti cilj Projekta je povećanje transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnih vlasti putem učešća građana u procesu kreiranja javnih politika.

Tokom trajanja Projekta održaće se sledeće aktivnosti:

1) Analiza pravnog okvira i prakse održavanja javnih rasprava u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU i učešća OCD u njima;

2) Izrada dva izveštaja o napretku o postupku održavanja javnih rasprava u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU;

3) Izrada sažetog predloga praktične politike;

4) Promocija nalaza istraživanja putem elektronskog biltena „Progovori o pregovorima“ i društvenih mreža;

5) Završna konferencija.  

Projekat se sprovodi uz podršku „Trag fondacije“, Američke agencije za međunarodni razvoj i Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Projekat traje od 15. avgusta 2016. do 15. februara 2017. godine.

Vesti
Najave