Slobode EU

Rasprava o budućnosti četiri slobode Evropske unije: Slobode EU

Opšti cilj projekta „Rasprava o budućnosti četiri slobode Evropske unije: Slobode EU“ je da pruži uvid u to kako građani vide Evropsku uniju (EU) u svom svakodnevnom životu. Kroz projekat se nastoji da se otvori prostor za debatu da bi se čula različita mišljenja, podržao razvoj kulture debatovanja u zemljama učesnicama, kroz koji se teži uključivanju u dijalog radi artikulisanja budućnosti EU, da se pojača osećaj pripadanja i značaj učešća u formulisanju budućnosti EU. Još preciznije, projekat „Slobode EU“ će se uže fokusirati na budućnost četiri slobode koje EU garantuje. Partneri na projektu će organizovati razne događaje sa ciljem da se uključi širi krug građana radi diskusije o prednostima i manama četiri slobode.

Projekat se sastoji od sledećih aktivnosti:

1) Izrada studija na teme od ključnog značaja vezanih za probleme u oblasti sloboda EU;

2) Održavanje konkursa na izabrane teme za najbolje crteže, fotografije i slem poeziju;

3) Dani četiri slobode će biti organizovani u vidu događaja, poput festivala, radionica, konferencija, igara obrazovnog karaktera, izložbi i kulturnih programa. Ovi događaji će biti organizovani u gradovima zemalja učesnica i biće posvećeni ljudskim pravima, mladima, razvoju (lokalnih) zajednica i obrazovanju;

4) Završna konferencija.

Projekat podržava Izvršna agencija Evropske unije za obrazovne, audiovizuelne i kulturne politike kroz program „Evropa za građane i građanke“. Vodeći partner na Projektu je Opština Hevic (Republika Mađarska), dok su drugi partneru na projektu Veće okruga Hargita (Republika Rumunija), Opština Lendava (Republika Slovenija) i organizacija „Foster Europe“ (Burgenland, Republika Austrija). Projekat traje od 1. novembra 2016. do 30. novembra 2017. godine. Više informacija možete da nađete na internet sajtu eu3doms.eu/eu3doms-srb.

Vesti
Najave