Podrška TTF-a BOŠ-u

Podrška Fondacije Instituta za otvoreno društvo Beogradskoj otvorenoj školi

 

Ciljevi:

Opšti strateški cilj je razvitak boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. BOŠ nastavlja da koristi uticaj na postupak izrade javnih politika, razvoj ljudskih resursa i jačanje institucija i organizacija na jedinstven način. BOŠ unapređuje postupak izrade javnih politika, razvoja i sprovodi praktičnopolitička rešenja zasnovanih na činjenicama u dve oblasti: zapošljavanje mladih i reforma javne uprave.

 

Aktivnosti:

1) Mentorski rad sa istraživačkim timom;

2) Jačanje kapaciteta istraživačkog tima;

3) Umrežavanje i saradnja;

4) Razvoj okvira za komunikaciju i doseg istraživačkih radova Beogradske otvorene škole;

5) Razvoj upravljanja istraživačkim aktivnostima u Beogradskoj otvorenoj školi;

6) Sprovođenje okvira za komunikaciju i doseg istraživačkih radova Beogradske otvorene škole;

7) Evaluacija i otklanjanje nedostatak u upravljanju istraživačkim aktivnostima Beogradske otvorene škole.

 

Fondacija Instituta za otvoreno društvo pruža podršku kroz program „Think Tank Fund“ u trajanju od 1. januara 2017. do 31. decembra 2018. godine.

Vesti
Najave