Posete institucijama i državama-članicama EU

Usluga „Posete institucijama i državama-članicama Evropske unije“

 

Ciljevi:

Uslugu organizovanja i izvođenja studijskih poseta Beogradska otvorena škola pruža Delegaciji Evropske unije (EU) u Republici Srbiji na osnovu ugovora 16IC01/06/12 „Posete institucijama i državama-članicama EU“ (Visits to EU Institutions and Member States). Opšti cilj pružanja ove usluge je da se podigne znanje i razumevanje medija, zainteresovanih strana i budućih generacija lidera o EU, procesu pristupanja i pomoći koju pruža EU. U okviru ove usluge biće organizovane i sprovedene 13 studijskih poseta za predstavnike i predstavnice medija, državnih ustanova, tima „Evropa“ u Srbiji, organizacija civilnog društva, učenike i učenice srednjih škola i bibliotekare i bibliotekarke.

 

Aktivnosti:

1) Početni sastanak;

2) Početni izveštaj o sprovođenju usluge;

3) Studijske posete institucijama EU sa sedištem u Briselu;

4) Uvodni dan i priprema učesnika studijskih poseta institucijama EU;

5) Studijske posete susednim državama-članicama EU;

6) Propratni događaj za učesnike studijske posete susednih država-članica EU.  

 

Ovu uslugu Beogradska otvorena škola pruža Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji od 1. januara 2017. do 31. decembra 2018. godine.

Vesti
Najave