Profesionalni tim - arhiva

2016.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Davorka Tomanović Baralić, Poslovna sekretarka
 • Marinko Vučinić, Programski direktor, Studije budućnosti
 • Nataša Pajović,  Asistentkinja finansijskog menadžera
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Tanja Milovanović, Menadžerka za razvoj poslovanja
 • Vladimir Pavlović, Koordinator praktičnih politika
 • Mirko Popović, Programski menadžer
 • Jelena Manić, Programska menadžerka
 • Aleksandar Stankić, Programer
 • Danijela Božović, Koordiantorka projekata
 • Ivana Bartulović, Koordinatorka projekata
 • Milica Škiljević, Koordinatorka projekta
 • Bojana Jevtović, Koordinatorka projekata
 • Bojan Velev, Koordinator projekata
 • Stevan Petrović, Koordiantor projekata
 • Tamara Kljajić, Asistentkinja na projektima / savetnica za karijeru
 • Evica Kuč, Menadžerka biznis komunikacija
 • Radinka Janjuš, Računovođa
 • Ana Stevanović, Koordinatorka projekta
 • Mihailo Gajić, Istraživač
 • Vanja Dolapčev, Asistent na projektima
 • Sanja Nasevski, Asistentkinja na projektima
 • Tamara Branković, Asistentkinja na projektima
 • Aleksandra Đurović, Istraživač
 • Danijela Grubnić, Asistentkinja na projektima
 • Ana Jančec, Web Developer

2015.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Davorka Tomanović Baralić, Koordinatorka Alumnija i bibliotekarka
 • Marinko Vučinić, Programski direktor, CePIT
 • Nataša Pajović,  Asistentkinja finansijskog menadžera
 • Vlado Vranešević, Administrator mreže
 • Tanja Milovanović, Koordinatorka, CePIT
 • Vladimir Pavlović, Koordinator praktičnih politika, CEI
 • Mirko Popović, Koordinator, CEI
 • Jelena Manić, Koordinatorka, CGCC
 • Aleksandar Stankić, Programer
 • Jovana Tripunović, Menadžerka projekata, CDE
 • Danijela Božović, Koordiantorka projekata, CEI
 • Ivana Bartulović, Koordinatorka projekata, CIRel
 • Nataša Malinović, Koordinatorka, DAUS
 • Nikola Stevanović, Dizajner
 • Milica Škiljević, Koordinatorka projekta, CCB
 • Bojana Jevtović, Koordinatorka projekata, CGCC
 • Bojan Velev, Koordinator projekata, CGCC
 • Stevan Petrović, Koordiantor projekata, CEI
 • Tamara Kljajić, Asistentkinja na projektu i savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Evica Kuč, Asistentkinja na projektu, CCB
 • Radinka Janjuš, Računovođa
 • Ana Stevanović, Asistentkinja na projektu, CCB i Koordinatorka, SOC
 • Mihailo Gajić, Istraživač
 • Vanja Dolapčev, Asistent na projektu, CEI
 • Sanja Nasevski, Asistentkinja na projektu
 • Tamara Branković, Asistentkinja na projektu, CEI
 • Aleksandra Đurović, Istraživač asistent, CGCC
 • Danijela Grubnić, Demonstratorka, DAUS
 • Mihajlo Anđelić, Programer
 • Ana Jančec, Web Developer

2014.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijski menadžer
 • Nataša Pajović,  Asistent finansijskog menadžera
 • Radinka Janjuš, Računovođa
 • Marinko Vučinić, Programski direktor, CePIT
 • Vladimir Pavićević, Akademski savetnik, DAUS
 • Nataša Malinović, Koordinatorka, DAUS
 • Davorka Tomanović Baralić, Bibliotekarka i Koordinator Alumni organizacije
 • Vladimir Pavlović, Koordinator praktičnih politika, CEI
 • Mirko Popović, Koordinator, CEI
 • Danijela Božović, Koordiantorka projekata, CEI
 • Stevan Petrović, Koordiantor projekata, CEI
 • Vanja Dolapčev, Asistent na projektu, CEI
 • Tamara Branković, Asistentkinja na projektu, CEI
 • Jelena Babić, Koordinatorka, SOC
 • Jelena Manić, Koordinatorka, CGCC
 • Tamara Kljajić, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Milica Mićić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Jelena Milovanović, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Bojan Velev, Koordinator projekata, CGCC
 • Bojana Jevtović, Koordinatorka projekata, CGCC
 • Aleksandra Đurović, Istraživač asistent, CGCC
 • Tanja Milovanović, Menadžerka projekata, CePIT
 • Jelena Radanov Marković, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Miroslav Čakširan, Asistent na projektu, CEPIT
 • Jovana Tripunović, Menadžerka projekata, CDE
 • Mihailo Gajić, Asistent na projektu, CDE, Studentska antikorupcijska mreža
 • Sanja Nasevski, Asistentkinja na projektu, CDE, Studentska antikorupcijska mreža
 • Ana Stevanović, Asistentkinja na projektu, CCB i Koordinatorka, SOC
 • Milica Škiljević, Koordinatorka projekta, CCB
 • Evica Kuč, Asistentkinja na projektu, CCB
 • Ivana Bartulović, Koordinatorka projekata, CIRel
 • Vojislav Stojanović, Volonter CIRel
 • Nikola Stevanović, Dizajner
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Aleksandar Stankić, Programer
 • Mihajlo Anđelić, Programer
 • Igor Đurić, Programer
 • Miljan Kljajić, Volonter
 • Đorđe Stevanović, Volonter
 • Ana Samardžić, Demonstratorka, DAUS
 • Mile Mišić, Demnstrator, DAUS
 • Dina Vulović, Demonstratorka DAUS
 • Jovana Ignjatović, Volonterka CGCC

2013.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Karmen Vučinić, Asistentkinja finansijske menadžerke
 • Nataša Pajović, Asistentkinja finansijske menadžerke
 • Radinka Janjuš, Računovođa
 • Davorka Tomanović Baralić, Bibliotekarka i Koordinatorka Alumni organizacije
 • Vladimir Pavićević, Akademski savetnik, DAUS
 • Marinko Vučinić, Programski direktor, CePIT
 • Tanja Milovanović, Koordinatorka, CePIT
 • Jelena Manić, Koordinatorka CGCC
 • Itana Miljanić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Milica Micić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Aleksandar Stankić, Asistent sistem administratora
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI
 • Mirko Popović, Menadžer projekta, CEI
 • Jelena Babić, Koordinatorka, SOC
 • Tamara Kljajić, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Ivana Bartulović, Koordinatorka CIRel
 • Danijela Božović, Koordinatorka projekta, CEI
 • Nataša Malinović, Menadžerka za komunikacije
 • Mile Mišić, Asistent na projektu, DAUS
 • Tamara Branković, Asistentkinja na projektu, DAUS
 • Dina Vulović, Asistentkinja na projektu, DAUS
 • Jovana Tripunović, Menadžerka projekta, CePIT
 • Nikola Stevanović, Dizajner
 • Milica Škiljević, Koordinatorka projekta, MOS
 • Evica Kuč, Asistentkinja na projektu
 • Ana Stevanović, Asistentkinja na projektu
 • Slobodan Ocokoljić, Asistent na projektu, CEI
 • Miroslav Čakširan, Asistent na projektu, CePIT
 • Stefan Šparavalo, volonter, CIRel
 • Katarina Čežek, volonterka, CEI
 • Jovana Ignjatović, volonterka, CGCC
 • Miljan Kljajić, volonter, IKT

2012.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Karmen Vučinić, Asistentkinja finansijske menadžerke
 • Davorka Tomanović Baralić, Bibliotekarka i Koordinatorka Alumni organizacije
 • Vladimir Pavićević, Programski direktor, DAUS
 • Marinko Vučinić, Programski direktor, CePIT
 • Tanja Milovanović, Menadžerka projekata, CePIT
 • Jelena Manić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Itana Miljanić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Milica Micić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Dragana Vlaškalić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Aleksandar Stankić, Asistent sistem administratora
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI
 • Mirko Popović, Koordinator CEI
 • Jelena Babić, Koordinatorka, SOC
 • Tamara Kljajić, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Igor Pucarević, Koordinator projekta, CCB
 • Tijana Maksimović, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Nikola Pucarević, Asistent na projektima, CCB
 • Mihailo Gajić, Asistent na projektu, Studentska antikorupcijska mreža
 • Sanja Nasevski, Asistentkinja na projektu, Studentska antikorupcijska mreža
 • Ivana Bartulović, Asistentkinja na projektu, CIREL
 • Danijela Božović, Asistentkinja na projektu, CEI
 • Nevena Jovanović, Asistentkinja na projektu, CEI
 • Nataša Malinović, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Mile Mišić, Asistent na projektu, DAUS
 • Tamara Branković, Asistentkinja na projektu, DAUS
 • Jovana Tripunović, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Nikola Stevanović, Dizajner
 • Joka Aćamović, Asistentkinja
 • Milica Škiljević, Koordinatorka projekta
 • Evica Kuč, Asistentkinja na projektu
 • Ana Stevanović, Asistentkinja na projektu
 • Jelena Petrović, Asistentkinja na projektima
 • Stefan Radojković, Volonter

2011.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Karmen Vučinić, Asistentkinja finansijske menadžerke
 • Davorka Tomanović Baralić, Bibliotekarka i Koordinatorka Alumni organizacije
 • Vladimir Pavićević, Programski direktor, DAUS
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Marinko Vučinić, Programski direktor, CePIT
 • Tanja Milovanović, Menadžerka projekata, CePIT
 • Dragana Petković, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Jelena Manić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Aleksandar Stankić, Asistent sistem administratora
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI
 • Mirko Popović, Koordinator CEI
 • Jelena Babić, Koordinatorka, SOC
 • Milena Vuković, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Igor Pucarević, Koordinator projekta, CCB
 • Strahinja Savić, Asistent na projektu, Studentska antikorupcijska mreža
 • Nina Trifunović, Asistentkinja na projektu, Studentska antikorupcijska mreža
 • Bojana Perović, Asistentkinja projekta, CCB
 • Ivana Karastojković, Asistentkinja na projektu, CIREL
 • Danijela Božović, Asistentkinja na projektu, CEI
 • Nevena Jovanović, Asistentkinja na projektu, CEI
 • Nataša Malinović, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Vlatka Tadić, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Jovana Tripunović, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Nikola Stevanović, dizajner
 • Peđa Maksić, Dizajner
 • Joka Aćamović, Asistentkinja
 • Nataša Milović, Asistentkinja projekta, DAUS
 • Eleonora Kreačić, Asistentkinja projekta, DAUS
 • Milica Škiljević, Volonterka
 • Teodora Maravić, Volonterka
 • Itana Miljanić, Volonterka
 • Stefan Radojković, Volonter
 • Jovan Mandić, Volonter

2010.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Nataša Milanović, Asistentkinja finansijske menadžerke
 • Karmen Vučinić, Računovođa
 • Tatjana Golubović, Računovođa
 • Davorka Tomanović-Baralić, Bibliotekarka
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Vladimir Pavićević, Programski direktor DAUS-a
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CePIT-a
 • Tanja Milovanović, Menadžerka projekata CePIT-a
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI
 • Mirko Popović, Asistent na projektima, CEI
 • Jelena Babić, Savetnica za obrazovanje, SOC
 • Milena Vuković, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Jelena Manić, Koordinatorka CGCC
 • Igor Pucarević, Menadžer projekata, CDE i CCB
 • Dragana Petković, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Aleksandar Stankić, Administrator računarske mreže
 • Jelena Cupać, Asistentkinja na projektima, DAUS
 • Danijela Božović, Asistentkinja na projektima, CEI
 • Nevena Jovanović, Asistentkinja na projektima, CEI
 • Itana Miljanić, Asistentkinja na projektima, CEI
 • Vlatka Tadić, Asistentkinja na projektima, CEI
 • Ivana Karastojković, Asistentkinja na projektima, CIRel
 • Jovana Tripunović, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Bojana Perović, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Tijana Maksimović, Asistentkinja na projektima, CCB i CGCC
 • Nataša Malinović, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Strahinja Savić, Asistent na projektima, CDE
 • Nina Trifunović, Asistentkinja na projektima, CDE
 • Nikola Stevanović, Dizajner
 • Predrag Maksić, Dizajner
 • Teodora Maravić, Volonterka
 • Stefan Radojković, Volonter
 • Milica Škiljević, Volonterka
 • Jovan Mandić, Volonter
 • Joka Aćamović, Asistentkinja

2009.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Nataša Milanović, Asistentkinja finansijskog menadžera
 • Karmen Vučinić, Asistentkinja finansijskog menadžera
 • Davorka Tomanović-Baralić, Bibliotekarka
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Vladimir Pavićević, Programski direktor DAUS-a
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CePIT-a
 • Tanja Milovanović, Menadžerka projekata CePIT-a
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI
 • Mirko Popović, Asistent na projektima, CEI
 • Jelena Babić, Savetnica za obrazovanje, SOC
 • Milena Vuković, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Jelena Manić, Koordinatorka CGCC
 • Igor Pucarević, Menadžer projekata, CDE
 • Dragana Petković, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Aleksandar Stankić, Administrator računarske mreže
 • Jelena Cupać, Asistentkinja na projektima, DAUS
 • Danijela Božović, Asistentkinja na projektima, CEI
 • Ivana Karastojković, Asistentkinja na projektima, CIRel
 • Jovana Tripunović, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Marko Vujačić, Menadžer projekata, CIRel
 • Jelena Nikolić, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Bojana Perović, Asistentkinja na projektima, CDE
 • Strahinja Savić, Asistent na projektima, CDE
 • Natasa Nikolov, Asistentkinja na projektima, CCB

2008.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Nataša Milanović, Asistentkinja finansijskog menadžera
 • Karmen Vučinić, Asistentkinja finansijskog menadžera
 • Davorka Tomanović-Baralić, Bibliotekarka
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Vladimir Pavićević, Programski direktor DAUS-a
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CePIT-a
 • Tanja Milovanović, Menadžerka projekata CePIT-a
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI
 • Mirko Popović, Asistent na projektima, CEI
 • Jelena Babić, Savetnica za obrazovanje, SOC
 • Milena Vuković, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Jelena Manić, Koordinatorka CGCC
 • Igor Pucarević, Menadžer projekata, CDE
 • Dragana Petković, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Aleksandar Stankić, Administrator računarske mreže
 • Jelena Cupać, Asistentkinja na projektima, DAUS
 • Danijela Božović, Asistentkinja na projektima, CEI
 • Ivana Karastojković, Asistentkinja na projektima, CIRel
 • Jovana Tripunović, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Marko Vujačić, Menadžer projekata, CIRel
 • Jelena Nikolić, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Bojana Perović, Asistentkinja na projektima, CDE
 • Strahinja Savić, Asistent na projektima, CDE
 • Natasa Nikolov, Asistent na projektima, CCB

2007.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Finansijska menadžerka
 • Nataša Milanović, Asistentkinja finansijskog menadžera
 • Marija Vranešević, Menadžer projekata
 • Davorka Tomanović-Baralić, Bibliotekarka
 • Vlado Vranešević, Sistem administrator
 • Vladimir Pavićević, Programski direktor DAUS-a
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CePIT-a
 • Nataša Radović, Menadžerka projekata CePIT-a
 • Tanja Milovanović, Menadžerka projekata CePIT-a
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI
 • Mirko Popović, Asistent na projektima, CEI
 • Nikola Živković, Asistent na projektima, DAUS, CCB
 • Jelena Babić, Savetnica za obrazovanje, SOC
 • Milena Vuković, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Radmila Pejić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Jelena Manić, Asistentkinja na projektima, CGCC
 • Igor Pucarević, Asistent na projektima, CDE
 • Dragan Mihajlović, Asistent na projektima, CDE
 • Dragana Petković, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Aleksandar Stankić, Asistent sistem administratora
 • Nataša Nikolov, Asistentkinja na projektima, CCB
 • Lara Petričević, Menadžerka projekata, CCB

2006.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinatorka za finansije
 • Marija Vranešević, Projekt menadžerka
 • Nataša Milanović, Tehnički sekretar
 • Davorka Tomanović Baralić, Bibliotekarka
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator
 • Vlado Vranešević, Urednik multimedija
 • Vladimir Pavićević, Koordinator DAUS-a
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CePIT-a
 • Nataša Radović, Koordinatorka CePIT-ovih projekata
 • Tanja Milovanović, Koordinatorka CePIT-ovih projekata
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI-a
 • Mirko Popović, Asistent na projektima, CEI
 • Milena Vuković, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Radmila Pejić, Asistentkinja na projektima, CDE
 • Igor Pucarević, Asistent na projektima, CDE
 • Dragan Mihajlović, Asistent na projektima, CDE

2005.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinatorka za finansije
 • Marija Vranešević, Projekt menadžerka
 • Nataša Milanović, Tehnički sekretar
 • Davorka Tomanović Baralić, Bibliotekarka
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator
 • Vlado Vranešević, Urednik multimedija
 • Vladimir Pavićević, Koordinator DAUS-a
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CePIT-a
 • Nataša Radović, Koordinatorka CePIT-ovih projekata
 • Tanja Milovanović, Koordinatorka CePIT-ovih projekata
 • Milina Petrović, Asistentkinja na projektima, CePIT
 • Ivana Pantelić, Savetnica za obrazovanje, SOC
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Vladimir Pavlović, Koordinator CEI-a
 • Mirko Popović, Asistent na projektima, CEI
 • Milena Vuković, Savetnica za karijerno vođenje, CGCC
 • Radmila Pejić, Asistentkinja na projektima, CDE
 • Marko Bjeletić, Asistent

2004.

 • Vesna Đukić, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinatorka za finansije
 • Marija Vranešević, Projekt menadžerka
 • Nataša Milanović, Tehnički sekretar
 • Davorka Tomanović Baralić, Bibliotekarka
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator
 • Vlado Vranešević, Urednik multimedija
 • Vladimir Pavićević, Koordinator DAUS-a
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CePIT-a
 • Nenad Golčevski, Koordinator CePIT-a
 • Goran Milovanović, Menadžer za istraživanja CEPIT-a
 • Nataša Radović, Koordinator CePIT-ovih projekata
 • Tanja Milovanović, Koordinator CePIT-ovih projekata
 • Milina Petrović, Asistent na projektima, CePIT
 • Ivana Pantelić, Savetnica za obrazovanje, SOC
 • Milan Sitarski, Koordinator CIRela
 • Jelena Smiljanić, Projekt koordinatorka, CGCC
 • Jelena Lukić, Projekt koordinatorka, CGCC
 • Milan Dakic, Asistent na projektima, CGCC
 • Radmila Pejic, Asistentkinja na projektima, CDE

2003.

 • Vesna Đukić-Šećibović, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinatorka za finansije
 • Marija Janjatović, Projekt menadžerka
 • Vladimir Pavićević, Koordinator Odeljenja za napredne dodiplomske studije
 • Nataša Milanović, Tehnički sekretar
 • Davorka Tomanović, Bibliotekarka
 • Ivana Pantelić, Koordinatorka Programa stipendija
 • Jelena Lukić, Koordinator za ljudske resurse
 • Jovanka Nikolić, Savetnik za obrazovanje u SAD
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CEPIT-a
 • Goran Milovanović, Koordinator CEPIT-a
 • Nenad Golčevski, Koordinator CEPIT-a za obrazovanje
 • Nataša Radović, Asistentkinja CEPIT-ovih projekata
 • Tanja Tomović, Asistentkinja CEPIT-ovih projekata
 • Vlado Vranešević, Urednik multimedija

2002.

 • Vesna Đukić-Šećibović, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinatorka za finansije
 • Marija Janjatović, Projekt menadžerka
 • Vladimir Pavićević, Koordinator Odeljenja za napredne dodiplomske studije
 • Nataša Milanović, Tehnički sekretar
 • Davorka Tomanović, Bibliotekarka
 • Ivana Pantelić, Koordinatorka Programa stipendija
 • Jovanka Nikolić, Savetnica za obrazovanje u SAD
 • Jelena Lukić, Koordinatorka za ljudske resurse
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CEPIT-a
 • Goran Milovanović, Koordinator CEPIT-a
 • Nenad Golčevski, Koordinator CEPIT-a za obrazovanje
 • Nataša Radović, Asistentkinja CEPIT-ovih projekata
 • Tanja Tomović, Asistentkinja CEPIT-ovih projekata
 • Vlado Vranešević, Urednik multimedija

2001.

 • Vesna Đukić-Šećibović, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Slobodan Marković, Programski koordinator
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinatorka za finansije
 • Nataša Milanović, Tehnički sekretar
 • Lazar Marićević, Psiholog
 • Marija Janjatović, Projekt menadžerka
 • Vladimir Pavićević, Koordinatorka Odeljenja za napredne dodiplomske studije
 • Davorka Tomanović, Bibliotekarka
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator
 • Marinko Vučinić, Programski direktor CEPIT-a
 • Goran Milovanović, Koordinator CEPIT-a
 • Nenad Golčevski, Koordinator CEPIT-a za obrazovanje

2000.

 • Vesna Đukić-Šećibović, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Slobodan Marković, Programski koordinator
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinatorka za finansije
 • Lazar Marićević, Koordinator za edukaciju i unutrašnju organizaciju
 • Marija Janjatović, Koordinatorka centara
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator

1999.

 • Vesna Đukić-Šećibović, Generalna direktorka
 • Milorad Bjeletić, Izvršni direktor
 • Dragica Bakić-Vučinić, Koordinator za finansije i administraciju
 • Lazar Marićević, Koordinator za edukaciju i unutrašnju organizaciju
 • Galjina Ognjanov, Koordinator za marketing i me|unarodnu saradnju
 • Slobodan Marković, (u toku školske 1999/2000. odsutan zbog poslediplomskih studija u inostranstvu)
 • Aleksandar Kostadinović, Sistem administrator

1998.

 • Vesna Đukić-Šećibović, Direktorka
 • Milorad Bjeletić, Spoljna saradnja
 • Slobodan Marković, Program i izdavačka delatnost
 • Dragica Bakić Vučinić, Računovodstvo
 • Galjina Ognjanov, Marketing
 • Lazar Marićević, Unutrašnja organizacija

1997.

 • Vesna Đukić-Šećibović, Direktorka
 • Andrej Eror, Unutrašnja organizacija
 • Milorad Bjeletić, Spoljna saradnja
 • Slobodan Marković, Program i izdavačka delatnost
 • Dragica Bakić Vučinić, Računovodstvo
 • Sanja Nikolin, Savetnica

1996.

 • Branko Vuksan, Direktor
 • Vesna Đukić, Sekretar
 • Slobodan Marković, Saradnik
 • Andrej Eror, Saradnik

1995.

 • dr Refik Šećibović, Direktor
 • Tatjana Mizdrak, Sekretar
 • dr Goran Petković, Stručni saradnik
 • mr Ana Pešikan, Stručna saradnica
 • Angelina Marković, Stručna saradnica
 • mr Predrag Golubović, Stručni saradnik
 • Andrej Eror, Organizator nastave
 • Vesna Filipović, Međunarodna saradnja i organizacija nastave stranih jezika
 • Jelena Kovačević, Bibliotekarka, programi iz kulture
 • Svetlana Trifunoska, Izdavačka delatnost i projekti
 • Olivera Bošković, Dokumentacija, arhiva i istraživanje
 • Vesna Đukić, Međunarodna saradnja
 • Sanja Nikolin, Savetnica
 • Davorka Tomanović, Tehnički sekretar

1994.

 • dr Refik Šećibović, Direktor
 • Tatjana Mizdrak, Sekretar škole
 • Jasmina Mitrović, Saradnica
 • mr Predrag Golubović, Saradnik
 • dr Goran Petković, Saradnik
 • mr Ana Pešikan, Saradnica
 • Davorka Tomanović, Tehnički sekretar

1993.

 • dr Refik Šećibović, Rukovodilac projekta, Ekonomski fakultet
 • mr Dejan Erić, Saradnik, Ekonomski fakultet
 • mr Ana Pešikan, Saradnica, Filozofski fakultet
 • mr Goran Petković, Saradnik, Ekonomski fakultet

 

Vesti
Najave