Struktura

Resursi Beogradske otvorene škole

Beogradska otvorena škola nalazi se u Palati Beograd (Beograđanka), Masarikova 5, na 16. spratu.

                 

U sklopu škole nalazi se sedam kancelarija, učionica, kompjuterska učionica i biblioteka.

 

Učionica

Učionica Beogradske otvorene škole nalazi se u levom krilu 16. sprata Palate Beograd. Opremljena je najsavremenijim opremom za održavanje moderne nastave – videobimom i projektorom, ozvučenjem i opremom za prevođenje. Učionica je kapaciteta do 40 osoba.

     

   

 

Kompjuterska učionica

Beogradska otvorena škola poseduje kompjutersku učionicu koja je u neprestanom razvoju i unapređivanju. Danas BOŠ-ova kompjuterska učionica ima preko 30 kompjutera poslednje generacije sa nekoliko servera koji obezbeđuju internet vezu, imejl korespondenciju i upravljanje podacima. Na serveru se nalazi nekoliko čet servisa, blogova i veliki broj foruma, koji se uglavnom koriste za BOŠ-ove programe elektronskog učenja, tako i forum alumni organizacije BOŠ-a i onlajn baza podataka namenjena alumnistima BOŠ-a. Kompjuterska učionica dostupna je studentima BOŠ-a, alumnistima, predavačima i saradnicima.

   

       

 

Biblioteka

Biblioteku Beogradske otvorene škole čini specijalizovana kolekcija knjiga, časopisa i publikacija od 2900 naslova iz raznih oblasti društvenih i humanističkih nauka: psihologije, prava, ekonomije, sociologije, religije, kulture, političkih nauka, filozofije, socijalne informatike, kao i veliki broj magazina i časopisa. Pristup biblioteci imaju sudenti, predavači i saradnici škole.

   

 

Rad centara Beogradske otvorene škole podržavaju profesionalni timovi:

  • IKT podrška
  • Promocija i komunikacija
  • Finansije i računovodstvo

 

IKT podrška

IKT podršku Beogradske otvorene škole čine mladi stručnjaci koji svojim znanjem i profesionalnim iskustvom doprinose radu BOŠ-a. Održavanjem račnarskog sistema i mreže, osmišljavanjem, dizajnom i izradom e-obrazovnih platformi za rad polaznika, razvojem i održavanjem veb-portala projekata i drugih ciljnih grupa, dizajniranjem promotivnog materjala, IKT podrška unapređuje rad i daje poseban doprinos kvalitetu programa koje Beogradska otvorena škola osmišljava i realizuje. Sve aktivnosti i programi BOŠ-a snimaju se i izlažu u formi interaktivnih CD-ova. Do sad je izrađeno preko 50 dokumentarnih filmova, kao i mnogobrojne tekstualne prezentacije. Ovakva multimedijalna kolekcija pravi se da bi studenti imali sve neophodne materijale na jednom mestu i da bi im lakše pristupili. Sav snimljeni video-materijal se arhivira. Pretragom BOŠ-ovog arhiva pruža se uvid u razvoj i produktivnost BOŠ-ovih programa kao i jasan uvid u sve BOŠ-ove aktivnosti. Dizajn i kompatibilnost ovako kreiranih informacija pruža BOŠ-ovim studentima moderan pristup obrazovnom procesu i savremenim trendovima po pitanju modernih tehnologija.

Organizovan je i veliki broj kompjuterskih kurseva za BOŠ-ove studente i ostale ciljne grupe. Jedna od aktivnosti je i održavanje BOŠ-ovog internet sajta, www.bos.rs. Pored matičnog sajta, profesionalni tim IKT podrške održava i sajtove koji su izrađeni u sklopu pojedinih projekata BOŠ-a:

http://www.mingl.org
http://www.veraznanjemir.bos.rs
http://www.strucnoobrazovanje.bos.rs
http://www.tolerancija6.bos.rs
http://www.religijesrbije.bos.rs
http://www.inkluzija.org
http://old.bos.rs/cepit/novinarstvo
http://doks.bos.rs
http://www.see-corruption.net
http://www.zajednozaevropu.bos.rs
http://partnerstvozaeu2.bos.rs
http://www.mingl.org/karijerakademija
http://old.bos.rs/imamplanzasvojgrad
http://net2dialogue.bos.rs
http://old.bos.rs/sa4eu2
http://karijera.bos.rs

    

     

Promocija i komunikacija

Profesionalni tim za promociju i komunikaciju unapređuje rad Beogradske otvorene škole u cilju što bolje komunikacije sa javnostima. Želimo da uspostavljanjem dvosmerne komunikacije, upoznamo javnost o svojim aktivnostima i u isto vreme, steknemo sliku o potrebama društva kako bismo, kao organizacija građanskog društva, adekvatno reagovali na njih. U saradnji sa IKT podrškom, profesionalni tim za promociju i komunikaciju organizuje i priprema promotivne materijale, organizuje i realizuje specijalne događaje, konferencije za medije i druge aktivnosti, doprinoseći stvaranju pozitivne reputacije o BOŠ-u u javnosti.

   

   

 

   

 

Finansije i računovodstvo

Profesionalni tim finansija i računovodstva Beogradske otvorene škole odgovornim i efikasnim poslovanjem i poštovanjem normi i obaveza određenih zakonom, doprinosi profesionalnom i uspešnom radu BOŠ-a.


   

Vesti
Najave